Logo Cung Cấp
Tây Ninh: Phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc các dân tộc thiểu số

Tây Ninh: Phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc các dân tộc thiểu số

1 năm trước sao.baophapluat.vn

Ngày 22/11, UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp với các sở, ban ngành tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tây Ninh lần thứ III – năm 2019 với chủ để: 'Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển'


Tham dự hội nghị có ông Lã Chí Dũng, Trưởng Văn phòng Đại diện Ủy ban Dân tộc tại TP HCM; ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Văn Tân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các lãnh đạo tỉnh lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các Sở, ban ngành, đặc biệt là sự hiện diện của 250 đại biểu đại diện cộng đồng các dân tộc thiểu số tỉnh Tây Ninh tới tham dự.

Địa phương có nền văn hóa đặc sắc

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tây Ninh lần thứ III - năm 2019 cho biết: Toàn tỉnh có 21 dân tộc thiểu số đang sinh sống. Trong đó chủ yếu là các dân tộc Khmer (1.844 hộ/7.650 nhân khẩu, chiếm 0,7% dân số toàn tỉnh), Chăm (850 hộ/3.814 nhân khẩu, chiếm 0,35% dân số toàn tỉnh), Hoa 767 hộ/3.512 nhân khẩu, chiếm 0,36% dân số toàn tỉnh).

Có hơn 69% dân số trong tỉnh có tín ngưỡng, tôn giáo, trong đó có 05 tôn giáo chính với tỷ trọng tín đồ của từng tôn giáo trong dân số có tín ngưỡng, tôn giáo gồm: Cao Đài, Phật giáo, Công giáo, còn lại là các tôn giáo: Tin lành, Hồi giáo Islam; với 356 cơ sở tôn giáo (nhà, đất, công trình tôn giáo) trong đó, Tòa thánh Cao Đài là trung tâm Tổ đình của Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh

Nguyễn Thanh Ngọc (áo trắng), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, tặng hoa cho các đại biểu trong đêm gala ngày 21/12

Bên cạnh các di tích, di sản được công nhận, đồng bào các dân tộc còn có các sự đa dạng về văn hóa, lễ hội như:Tết truyền thống Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay, Senđônta của người Khmer, Lễ xả chay Ramadam của người Chăm; Múa Lam Thol của dân tộc Khmer.

Cùng với đó nét đặc sắc trong trang phục, âm thanh, nhạc cụ, các môn thi đấu thể thao, các trò chơi dân gian,….góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, tăng cường giao lưu giữa các dân tộc

Đa số đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, các hộ đã sống lâu đời với người Kinh có điều kiện tiếp cận khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cây trồng nên đời sống tương đối ổn định. Dân tộc Hoa sinh sống và kinh doanh thương mại – dịch vụ nên đời sống tương đối khá. Một số ít đồng bào dân tộc thiểu số làm việc trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội. Tuy nhiên vẫn còn một số hộ không có đất ở, đất sản xuất, không có công việc ổn định, sống chủ yếu dựa vào làm thuê nên cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Phát triển kinh tế đi song song cùng văn hóa dân tộc

Đảng và Nhà nước luôn chú trọng phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới kết hợp xây dựng hệ thống chính trị và quốc phòng – an ninh khu vực dân tộc và miền núi, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng.

Các đại biểu đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh Tây Ninh lần thứ III – năm 2019.

Các chương trình, đề án, dự án, chính sách trên các lĩnh vực như: Giáo dục và đào tạo, y tế và chăm sóc sức khỏe, văn hóa, thể thao, du lịch, nông nghiệp, lao động việc làm, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới... đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số.

Các chương trình, chính sách dân tộc đều được triển khai thực hiện công khai, minh bạch, đúng mục tiêu, đúng địa bàn, đúng đối tượng, phát huy hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế, ổn định xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn toàn tỉnh có 337 thiết chế gồm: 01 Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, 09 Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện, thành phố; 95 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn; 221 nhà văn hóa ấp, liên ấp và 11 nhà văn hóa dân tộc (08 nhà văn hóa dân tộc Khmer, 03 nhà văn hóa người Tà Mun). Trong đó, có 36 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn; 221 nhà văn hóa ấp, liên ấp đã được đầu tư xây dựng đạt chuẩn theo quy định tại Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 và Thông tư Số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011

Đoàn kết, phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc

Kết thúc Đại hội, ông Nguyễn Thanh Ngọc kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh đoàn kết, chung sức chung lòng, xây dựng đời sống mới, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua, lao động sản xuất, giữ vững an ninh chính trị, trât tự an toàn xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh đã đề ra, xây dựng Tây Ninh ngày càng giàu đẹp, đất nước thịnh vượng, phồn vinh vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

Đẩy mạnh xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kiên định mục tiêu Xã hội chủ nghĩa, công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Kiên quyết đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu chống phá sự nghiệp cách mạng của các thế lực thù địch. Đấu tranh ngăn chặn các hành vi xúi giục, kích động, lôi kéo, lợi dụng quyền tự do, dân chủ, tín ngưỡng, tôn giáo xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chống phá chế độ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Quang Phúc – Duy Toàn