Logo Cung Cấp
Tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

1 năm trước vov.vn

Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 1656 điều điều chỉnh mức cho vay đối với tín dụng đối học sinh, sinh viên.


Theo đó, mức cho vay tối đa là 2,5 triệu đồng/tháng/học sinh sinh viên. Như vậy, so với mức cũ đã áp dụng từ 15/6/2017 thì mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên tăng thêm 1 triệu đồng/tháng/học sinh sinh viên. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/12 tới.

Mức cho vay tối đa là 2,5 triệu đồng/1 tháng/1 học sinh sinh viên. Như vậy, so với mức cũ đã áp dụng từ 15/6/2017 thì mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên tăng thêm 1 triệu đồng/1tháng/1học sinh sinh viên. Ảnh minh họa.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền cân đối, bố trí vốn cho vay, vốn cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho Ngân hàng Chính sách xã hội để triển khai thực hiện Chương trình sau năm 2020 theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm thực hiện cho vay, giám sát, thu hồi nợ vay theo quy định của pháp luật hiện hành, trong phạm vi tăng trưởng kế hoạch tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ giao hàng năm; tự cân đối nguồn vốn thực hiện từ nay đến năm 2020 trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2019, áp dụng đối với các khoản giải ngân mới kể từ khi quyết định này có hiệu lực thi hành.

Tính đến ngày 31/10/2019, chương trình tín dụng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có dư nợ đạt gần 11.000 tỷ đồng, chiếm 5,5% tổng dư nợ với hơn 400.000 khách hàng còn dư nợ.

Đây là chương trình tín dụng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc cả về kinh tế, chính trị và xã hội, tạo được sự đồng thuận cao của các ngành, các cấp, của cộng đồng xã hội, sự gắn kết giữa kinh tế với xã hội trong công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần tạo nguồn nhân lực cho đất nước./.

Quang Huy/VOV1