Logo Cung Cấp
Tăng cường quản lý ngân sách, tài sản nhà nước

Tăng cường quản lý ngân sách, tài sản nhà nước

1 năm trước saigondautu.com.vn

UBND TPHCM vừa chỉ đạo, nhằm quản lý hiệu quả ngân sách, tài sản nhà nước và quản lý sử dụng đất trên địa bàn TP.


UBND TPHCM sẽ thực hiện nghiêm Luật Ngân sách nhà nước trong tất cả các khâu: lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng, kiểm soát chi và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý, sử dụng ngân sách, mua sắm và sử dụng tài sản công; phân loại, sắp xếp các dự án đầu tư để bố trí kế hoạch vốn đầu tư hàng năm có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải.

Ưu tiên bố trí vốn cho các công trình, dự án cấp bách và các công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm; thường xuyên giao ban rà soát công tác đầu tư xây dựng cơ bản, tăng cường công tác thanh tra, giám sát, chống thất thoát, lãng phí, đảm bảo chất lượng công trình, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử phạt các trường hợp vi phạm; chỉ đạo các chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục đầu tư, nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư.

Cơ quan thuế sẽ tăng cường quản lý và bồi dưỡng nguồn thu; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế; tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên sâu theo từng ngành, từng lĩnh vực trọng điểm nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận thuế.

Ngoài ra, UBND TP cũng sẽ tăng cường quản lý về đất đai như công tác giao đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, ký hợp đồng thuê đất, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Trà Giang