Logo Cung Cấp
Xe bán tải chống đạn Tesla bị vỡ kính ngay trên sân khấu

Xe bán tải chống đạn Tesla bị vỡ kính ngay trên sân khấu

1 năm trước news.zing.vn

Trong lúc trình diễn độ bền kính chống đạn của Cybertruck, trang bị này bị vỡ 2 lần ngay trên sân khấu.


Minh Thưởng Video: The Verge