Logo Cung Cấp
Nhiều hoạt động tìm hiểu, khám phá tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Dương Nổ

Nhiều hoạt động tìm hiểu, khám phá tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Dương Nổ

1 năm trước cadn.com.vn

Sáng 21-11, hướng tới 'Ngày di sản Văn hóa Việt Nam 23-11', Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh TT- Huế phối hợp Trường THCS Phú Dương tổ chức hoạt động tìm hiểu, khám phá tại di tích Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Dương Nổ, xã Phú Dương, H. Phú Vang cho học sinh của trường với chủ đề 'Bác Hồ với thiếu niên'.


Sáng 21-11, hướng tới "Ngày di sản Văn hóa Việt Nam 23-11", Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh TT- Huế phối hợp Trường THCS Phú Dương tổ chức hoạt động tìm hiểu, khám phá tại di tích Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Dương Nổ, xã Phú Dương, H. Phú Vang cho học sinh của trường với chủ đề "Bác Hồ với thiếu niên".

Với những nội dung vẽ tranh về Bác Hồ, viết thư pháp về những vần thơ của Bác, ghép mảnh hình về các di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Dương Nổ, các em học sinh hào hứng trình bày những hiểu biết về thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng cha và anh sinh sống tại làng Dương Nổ. Về người thầy đầu tiên của Bác Hồ là ai; có bao nhiêu di tích lưu niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế được công nhận là di tích cấp quốc gia; di tích Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Dương Nỗ được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia vào năm nào?

T.T