Logo Cung Cấp
Long An: Kiện toàn nhân sự lãnh đạo nhiệm kỳ 2021-2026

Long An: Kiện toàn nhân sự lãnh đạo nhiệm kỳ 2021-2026

1 năm trước baochinhphu.vn

Ngày 21/6, HĐND tỉnh Long An khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất nhằm kiện toàn nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh.


Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Trưởng, Phó các Ban của HĐND tỉnh Long An khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Báo Long An

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh công bố Nghị quyết về xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh và trao Giấy chứng nhận cho 60 đại biểu HĐND tỉnh khóa X; thông qua Nghị quyết về chương trình hoạt động toàn khóa HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới…

Trong kỳ họp này, HĐND tỉnh tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh và UBND tỉnh.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Mai Văn Nhiều, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX tái đắc cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Minh Lâm và ông Phạm Tấn Hòa được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu cũng đã bầu Trưởng Ban và Phó các Ban của HĐND tỉnh; bầu 19 Ủy viên UBND tỉnh và 42 vị Hội thẩm TAND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được nhấn mạnh HĐND tỉnh khóa X bước vào nhiệm kỳ mới trong thời điểm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI trong khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Vì vậy, mỗi đại biểu HĐND phải thực hiện đúng chương trình hành động, lời hứa của mình trước cử tri.

Cùng với đó, HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương; phát huy năng lực, trí tuệ, tâm huyết của mỗi đại biểu và sức mạnh tập thể để giải quyết những vấn đề lớn nhằm tạo đột phá cho sự phát triển của tỉnh, gắn liền với bảo đảm ổn định trật tự xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

BT