Logo Cung Cấp
Hà Nội: Ông Nguyễn Đình Hoa tái cử Chủ tịch huyện Chương Mỹ

Hà Nội: Ông Nguyễn Đình Hoa tái cử Chủ tịch huyện Chương Mỹ

1 năm trước tienphong.vn

Sáng 21/6, HĐND huyện Chương Mỹ khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ nhất.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tặng hoa chúc mừng những người được bầu tại kỳ họp HĐND huyện Chương Mỹ

Tại Kỳ họp, HĐND huyện Chương Mỹ đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, trưởng ban, phó trưởng các ban HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu chức danh Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026…

Kết quả, ông Trịnh Tiến Tường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Chương Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Đình Hoa được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026...

Hoàng Phong