Logo Cung Cấp
Long An bầu nhiều chức danh lãnh đạo chủ chốt

Long An bầu nhiều chức danh lãnh đạo chủ chốt

1 năm trước sggp.org.vn

Ngày 21-6, HĐND tỉnh Long An, khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) họp lần thứ nhất để bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều chức danh khác...


Ông Nguyễn Văn Út tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Long An

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu lại ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An khóa IX, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026; bầu lại ông Mai Văn Nhiều, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Văn Út, đã tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Long An; các ông Phạm Tấn Hòa, Nguyễn Minh Lâm, tái đắc cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An khóa IX giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An cho rằng, HĐND tỉnh khóa X bước vào nhiệm kỳ mới trong thời điểm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề.

Để hoàn thành “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Chính phủ, đặc biệt là đạt được mục tiêu “đến năm 2025, giữ vững vị trí dẫn đầu ĐBSCL và phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam” theo Nghị quyết đại hội XI Đảng bộ tỉnh, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh phải đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, giải pháp mạnh mẽ và hành động quyết liệt.

HĐND tỉnh cần tiếp tục cải tiến, năng động, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để hoàn thành tốt những nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Mỗi đại biểu HĐND phải thực hiện đúng chương trình hành động, lời hứa của mình trước cử tri khi vận động ứng cử.

Các cán bộ chủ chốt UBND tỉnh Long An (nhiệm kỳ 2021-2026)

Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được (SN 1968, quê quán xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An); trình độ chuyên môn là Thạc sĩ địa chất học, Cử nhân địa chất; Cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út (SN 1969, quê quá xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An); trình độ chuyên môn Thạc sĩ kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị.

NGỌC PHÚC