Logo Cung Cấp
Phương án thu hồi thẻ căn cước công dân cũ, chứng minh nhân dân

Phương án thu hồi thẻ căn cước công dân cũ, chứng minh nhân dân

1 năm trước daidoanket.vn

Vừa qua, Bộ công an đã ban hành Thông tư số 59/2021/TT-BCA quy định chi tiết Luật Căn cước công dân và Nghị định 137/2015 về việc tiến hành phân bổ nhân lực, làm thẻ căn cước công dân gắn chip cho bà con trên cả nước. Trong đó, một trong những nội dung đáng chú ý nhất của Thông tư này là phương án thu hồi thẻ căn cước công dân cũ, chứng minh nhân dân sẽ được thực hiện từ ngày 1/7/2021.


Cụ thể, theo Khoản 3 điều 11 của Thông tư chỉ rõ, lực lượng chức năng sẽ thu lại chứng minh nhân dân và thẻ căn cước công dân cũ, trong trường hợp công dân làm thủ tục chuyển đổi sang căn cước công dân gắn chip. Theo quy định mới, loại thẻ căn cước cũ và chứng minh nhân dân sẽ thu hồi.

Trước đó, vấn đề này được thực hiện theo phương án là cắt góc, không thu hồi (trừ trường hợp chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công bị bong tróc, hư hỏng, không rõ nét phần ảnh hoặc số). Cụ thể, vấn đề được quy định như sau:

Đối với chứng minh nhân dân 9 số

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, nếu chứng minh nhân dân 9 số còn rõ nét thì cán bộ công an cấp giấy hẹn trả thẻ căn cước công dân cùng chứng minh nhân dân chưa cắt góc cho công dân để sử dụng trong thời gian chờ cấp thẻ căn cước công dân.

Tại thời điểm trả thẻ căn cước công dân, cán bộ công an đề nghị công dân nộp giấy hẹn trả thẻ căn cước công dân cùng với chứng minh nhân dân và tiến hành cắt góc phía trên bên phải mặt trước của chứng minh nhân dân đó, mỗi cạnh góc vuông là 2 cm.

Tiếp đó, cán bộ ghi vào hồ sơ và trả chứng minh nhân dân đã được cắt góc cho người đến nhận thẻ căn cước công dân. Riêng trường hợp công dân yêu cầu trả thẻ căn cước công dân qua đường chuyển phát đến địa chỉ theo yêu cầu, cán bộ công an sẽ tiến hành cắt góc và trả chứng minh nhân dân đã cắt góc ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ của công dân. Nếu chứng minh nhân dân 9 số bị hỏng, bong tróc, không rõ nét thì cán bộ công an tiến hành thu, hủy giấy tờ đó, ghi vào hồ sơ và cấp giấy xác nhận số cho công dân.

Đối với chứng minh nhân dân 12 số và thẻ căn cước công dân gắn mã vạch

Nếu chứng minh nhân dân và thẻ căn cước công dân còn rõ nét thì cán bộ công an cấp giấy hẹn trả thẻ căn cước công dân (có gắn chip) cùng chứng minh nhân dân và căn cước công dân chưa cắt góc. Hoạt động này nhằm hỗ trợ cho công dân đến làm thủ tục để sử dụng trong thời gian chờ cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip.

Khi trả thẻ căn cước công dân mới, cán bộ tiếp nhận hồ sơ đề nghị công dân nộp giấy hẹn trả thẻ căn cước công dân cùng với chứng minh nhân dân 12 số (hoặc thẻ căn cước công dân gắn mã vạch), sau đó tiến hành cắt góc phía trên bên phải mặt trước của giấy tờ đó, mỗi cạnh góc vuông là 1,5 cm, ghi vào hồ sơ và trả cho công dân.

Riêng trường hợp công dân yêu cầu trả thẻ căn cước công dân qua đường chuyển phát đến địa chỉ theo yêu cầu thì cơ quan quản lý căn cước công dân nơi tiếp nhận hồ sơ tiến hành cắt góc và trả chứng minh nhân 12 số hoặc thẻ căn cước công dân gắn mã vạch đã cắt góc ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ của công dân.

Nếu chứng minh nhân dân 12 số, thẻ căn cước công dân có gắn mã vạch bị hỏng, bong tróc, không rõ nét, cán bộ công an có trách nhiệm thu, hủy theo quy định và ghi vào hồ sơ.

Bên cạnh đó, từ sau ngày 1/7/2021, chi phí làm thẻ căn cước công dân có gắn chip sẽ thay đổi, cụ thể là 30.000 nghìn đồng. Ngoài ra, người làm thẻ căn cước công dân gắn chip phải lên cơ quan có thẩm quyền như huyện (thị xã), không được thực hiện tại thôn hoặc xã.

Những trường hợp bắt buộc đổi CMND sang CCCD gắn chíp sau ngày 1/7/2021 gồm:

- CMND hết thời hạn sử dụng;

- CMND hư hỏng không sử dụng được;

- Thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh;

- Thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thay đổi đặc điểm nhận dạng;

- Trường hợp bị mất CMND thì phải làm thủ tục cấp lại.

Những trường hợp bắt buộc đổi CCCD mẫu cũ sang CCCD gắn chíp sau ngày 1/7/2021 gồm:

+ Khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi;

+ Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được;

+ Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhận dạng;

+ Xác định lại giới tính, quê quán;

+ Có sai sót về thông tin trên thẻ hiện tại;

+ Khi công dân có yêu cầu.

Thẻ CCCD được cấp lại trong các trường hợp sau đây:

+ Bị mất thẻ CCCD;

+ Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.

Như vậy, sau ngày 1/7/2021 nếu công dân không thuộc những trường hợp quy định trên thì vẫn có thể tiếp tục sử dụng CMND/CCCD mã vạch cũ cho đi khi hết thời hạn.

An Chi