Logo Cung Cấp
Tỉnh Hòa Bình đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và thu tiền sử dụng đất

Tỉnh Hòa Bình đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và thu tiền sử dụng đất

1 năm trước baoxaydung.com.vn

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hòa Bình, tính đến cuối 5/2021, mới thực hiện thu tiền sử dụng đất khoảng 220,5 tỷ đồng, đạt khoảng 12,97% chỉ tiêu được giao.


Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị trực tuyến bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư; giải pháp hoàn thành nhiệm vụ thu tiền sử dụng đất (Ảnh: T/L).

Theo thông tin được biết, hiện toàn tỉnh Hòa Bình có 284 dự án đầu tư chưa hoàn thành, trong đó có 211 dự án đang thực hiện thủ tục đất đai, 98 dự án chậm triển khai thực hiện do vướng mắc trong quá trình thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Những khó khăn này chủ yếu do công tác đền bù, giải phóng mặt bằng kéo dài, dẫn đến việc chậm tiến độ chung của các dự án; các vị trí được phê duyệt quy hoạch thành lập khu, cụm công nghiệp, khu du lịch chưa được đầu tư đồng bộ với hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội tại địa phương và ngược lại; quỹ đất sạch tại địa bàn các huyện, thành phố còn hạn chế; việc hỗ trợ cho nhà đầu tư trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng của các cơ quan quản lý Nhà nước chưa cao, dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện thủ tục đất đai; một số dự án đầu tư chưa đảm bảo tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng, đưa đất ra đấu giá quyền sử dụng đất còn chậm, làm chậm tiến độ thu tiền sử dụng đất…

Trước những khó khăn này, thời gian tới, tỉnh Hòa Bình sẽ tập trung nhiều giải pháp. Theo đó, sẽ tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành rà soát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao của cán bộ, công chức. Tăng cường tuyên truyền, vận động, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ gắn với cơ chế thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu cản trở, ách tắc trong cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư. Các sở, ngành, địa phương tập trung làm tốt công tác quy hoạch, sớm xây dựng kế hoạch sử dụng đất để HĐND tỉnh thông qua, tạo thuận lợi thu hút đầu tư.

Trước mắt, tỉnh sẽ sớm ban hành quy chế giải phóng mặt bằng, xác định rõ quyền lợi, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, phát huy vai trò của chính quyền các cấp; thực hiện công khai chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư, quan tâm bảo đảm sinh kế bền vững của người dân. Xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, quyết tâm triển khai dự án theo quy hoạch, định hướng phát triển của tỉnh. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Phát huy vai trò của Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh phải làm bà đỡ, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các thủ tục đầu tư dự án; các sở cần phối hợp để nhà đầu tư chỉ đến Trung tâm Xúc tiến đầu tư để thực hiện các thủ tục triển khai dự án. Quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên, khoáng sản. Tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, giải phóng mặt bằng, thu tiền sử dụng đất…

Mai Thu