Logo Cung Cấp
Phạt 3 doanh nghiệp gần 1,5 tỷ đồng vì xả thải bẩn ra môi trường

Phạt 3 doanh nghiệp gần 1,5 tỷ đồng vì xả thải bẩn ra môi trường

1 năm trước cand.com.vn

Ngày 21/6, thông tin từ UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải vừa ký, ban hành các Quyết định xử phạt hành chính 3 doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.


Cụ thể, tại Quyết định số 714/QĐ-XPVPHC, UBND tỉnh xử phạt Công ty TNHH giấy Phương Hà (địa chỉ tại phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh) với số tiền 350 triệu đồng. Tại Quyết định số 715/QĐ-XPVPHC, UBND tỉnh xử phạt Công ty TNHH giấy Tân Hoàng Nga (địa chỉ tại phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh) với số tiền 520 triệu đồng.Tại Quyết định số 716/QĐ-XPVPHC, UBND tỉnh xử phạt Công ty TNHH sản xuất giấy Hưng Thịnh Bắc Ninh (địa chỉ tại phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh) với số tiền 510 triệu đồng.

Tình trạng ô nhiễm môi trường tại Phong Khê, Bắc Ninh.

Theo cơ quan chức năng, các doanh nghiệp trên có có hành vi xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 5 m3/ngày.

Ngoài ra, các doanh nghiệp này, không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành theo quy định; không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định.

Các doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động trong thời gian từ 4,5 đến 9 tháng và buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, báo cáo gửi về UBND tỉnh Bắc Ninh.

P.A