Logo Cung Cấp
Sau thanh tra, kết luận nhiều hạn chế tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Sau thanh tra, kết luận nhiều hạn chế tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

1 năm trước baodautu.vn

Ngày bán thuốc diễn ra trước ngày bác sĩ điều trị ký; dùng bút xóa để tẩy, xóa nhiều chỗ trong bệnh án là hai trong số nhiều hạn chế, tồn tại của Bệnh viện Phụ sản Trung ương.


Theo kết luận của Thanh tra Bộ Y tế, sau một thời gian tiến hành thanh tra hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã phát hiện nhiều tồn tại, hạn chế.

Sau thanh tra, kết luận nhiều hạn chế tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Hạn chế tồn tại do Thanh tra Bộ Y tế chỉ ra nêu rõ, một số bệnh án tại đây không có tờ trích biên bản hội chẩn dán trong bệnh án, không có đủ chữ ký các thành phần tham gia hội chẩn.

Nhiều điều dưỡng, nữ hộ sinh chỉ ghi tên vào hồ sơ bệnh án, rất khó xem xét trách nhiệm nếu xảy ra sự cố, đặc biệt là khi có nhiều điều dưỡng, nữ hộ sinh trùng tên trong cùng một khoa, phòng.

Nhiều kết quả xét nghiệm sinh hóa, huyết học do kỹ thuật viên ký mà không có chữ ký của Trưởng khoa xét nghiệm.

Về sổ sách chuyên môn, sổ ghi Biên bản Hội chẩn của một số khoa không thực hiện theo mẫu của Bộ Y tế mà theo mẫu riêng của Bệnh viện.

Chưa kể, việc ghi chép trong Biên bản còn sơ sài, không ghi ngày, tháng, năm hội chẩn; không có tên các bác sĩ tham gia hội chẩn; chưa đầy đủ chữ ký của người chủ trì và các thành viên tham gia hội chẩn.

Hồ sơ bệnh án, chữ viết trong bệnh án còn viết ngoáy, viết tắt. Việc ghi chép các thủ tục hành chính chưa đầy đủ như ngày, giờ vào viện và vào khoa, các chỉ số mạch,nhiệt độ, huyết áp, giờ mổ, diễn biến bệnh;

"Còn dùng bút xóa để tẩy, xóa nhiều chỗ trong bệnh án, một số bác sĩ chỉ ký mà không ghi rõ họ tên", kết luận Thanh tra Bộ Y tế nêu rõ.

Với hoạt động của hai nhà thuốc tại Bênh viện theo kết luận của Thanh tra Bộ Y tế, một số thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần (Fentanyl, Morphin) tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương không đánh số theo dõi, không viết liều lượng bằng chữ theo quy định.

Sổ theo dõi nhiệt độ, độ ẩm tại nhà thuốc không ghi đầy đủ nội dung yêu cầu. 9 hộp Canesten SĐK: VN-17648-14 để ở nơi bán thuốc tại thời điểm thanh tra chưa được niêm yết giá theo quy định tại.

Kiểm tra phiếu bán thuốc được lưu tại nhà thuốc Bệnh viện và đơn thuốc được trích xuất tại nhà thuốc từ hệ thống phần mềm công nghệ thông tin của Bệnh viện, ngày bán thuốc diễn ra trước ngày bác sĩ điều trị ký.

Cũng theo Thanh tra Bộ Y tế, khi kiểm tra đơn thuốc được trích xuất tại nhà thuốc từ hệ thống phần mềm công nghệ thông tin của Bệnh viện, còn có đơn thuốc được kiểm tra thuốc không ghi đầy đủ thông tin liều dùng, cách dùng như đơn thuốc của người bệnh.

Tại thời điểm thanh tra ngày 25/12/2020, kiểm tra thông tin trên phiếu bán thuốc lưu tại nhà thuốc, nhà thuốc chưa xuất trình được đơn thuốc của người bệnh trên hệ thống phần mềm công nghệ thông tin.

Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương còn có tình trạng phiếu lĩnh thuốc lưu tại Khoa Dược được kiểm tra không đủ chữ ký người giao, người nhận; như phiếu lĩnh thuốc của Trung tâm chăm sóc & điều trị sơ sinh (nhà BC) lưu tại khoa Dược ngày 15/12/2020 không có chữ ký người nhận.

Về kiểm soát nhiễm khuẩn: Hợp đồng xử lý rác thải không ghi ngày, tháng, năm ký; biên bản bàn giao để thanh toán và sổ phân lại rác thải, số liệu thành phần không khớp.

D.Ngân