Logo Cung Cấp
Hoàn thành dự án nâng cấp hạ tầng nuôi trồng thủy sản Nam, Bắc sông Gianh

Hoàn thành dự án nâng cấp hạ tầng nuôi trồng thủy sản Nam, Bắc sông Gianh

1 năm trước sggp.org.vn

Ngày 21-6, Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Bình cho biết, dự án nâng cấp hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản Nam, Bắc sông Gianh (huyện Bố Trạch) đã đi vào hoàn thiện giúp cho hàng ngàn hộ dân nuôi trồng thủy sản được thuận lợi.


Hệ thống nâng cấp nuôi trồng thủy sản Nam, Bắc sông Gianh tại huyện Bố Trạch được đầu tư kênh mương, điện lưới bài bản. Ảnh: MINH PHONG

Theo đó, dự án có diện tích 180ha gồm xã Bắc Trạch 41ha, xã Hạ Trạch 104ha, xã Mỹ Trạch 35ha với tổng mức đầu tư gần 82 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2017 đến 2021.

Hệ thống hạ tầng phục vụ cho 180ha nuôi trồng thủy sản chất lượng cao. Ảnh: MINH PHONG

Dự án được thực hiện theo chiến lược phát triển thủy sản bền vững, thân thiện với môi trường và đảm bảo yêu cầu chứng nhận VietGAP (hoặc các chứng nhận tương đương), nhằm thu hút người dân, doanh nghiệp đầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản, chuyển đổi phương thức nuôi từ quảng canh sang thâm canh, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả nuôi trồng thủy sản, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Hệ thống hạ tầng nuôi trồng thủy sản tạo ra hàng ngàn việc làm ổn định cho người dân. Ảnh: MINH PHONG

Công trình đã cải tạo, nâng cấp các tiểu dự án nuôi trồng thủy sản có sẵn theo hướng kiên cố hóa các hạng mục công trình như: đê bao vùng, hệ thống kênh cấp và kênh thải, ao nuôi, ao xử lý nước cấp, ao xử lý nước thải, các công trình cấp nước và lấy nước như trạm bơm, các cống đầu kênh, hệ thống điện và đường nội vùng để nuôi trồng thủy sản theo mô hình bền vững lâu dài và chống lại sự phá hoại của công trình do bão lụt hằng năm gây ra.

MINH PHONG