Logo Cung Cấp
Hà Nội hoàn thành 4 mục tiêu cơ bản của đề án xây dựng xã hội học tập

Hà Nội hoàn thành 4 mục tiêu cơ bản của đề án xây dựng xã hội học tập

1 năm trước www.vietnamplus.vn

Thành phố Hà Nội đã ghi dấu ấn với việc hoàn thành cả 4 mục tiêu cơ bản của Đề án 'Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020,' trong đó có nhiều chỉ tiêu cao hơn tỷ lệ chung của cả nước.


Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Đề án “Xây dựng giai đoạn 2012-2020” đã đóng góp quan trọng vào kết quả phổ cập giáo dục và xóa mù chữ.

Cụ thể, 63/63 tỉnh/thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2; đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1./.

(TTXVN/Vietnam+)