Logo Cung Cấp
Chuyển động

Chuyển động

3 tháng trước cadn.com.vn

Ngày tươi


trời vừa chuyển sáng

tái bản thêm một niềm xanh

Hôm qua

những ký tự lá

Nhắc ta

Xuân đã lên cành

Nhắc ta

Mùa đông năm trước

ấp ủ nên mùa xuân nay

mặc bao toan lo luôn mới

vẫn đang bóc vỏ ngày ngày...

Rất nhiều ban mai cộng lại

để xanh một sớm mai này

Sống chậm... từng ký tự lá.

ĐOÀN MẠNH PHƯƠNG