Logo Cung Cấp
Thơ viết ở hàng thông trăm tuổi

Thơ viết ở hàng thông trăm tuổi

1 năm trước cadn.com.vn


Nghe nói hàng thông nay đã già

Xếp hàng dang nắng đợi người qua

Trăm năm có lẻ còn nhung nhớ

Tuổi đã mênh mông vẫn dại khờ

Nghe nói hàng thông hay nhớ thương

Thả từng chiếc lá giữa thinh không

Trăm năm che bóng từng đưa tiễn

Bao nỗi buồn vui giữa đại ngàn

Nghe nói hàng thông nay đã già

Mà sao còn nhớ chuyện ngày xưa?

Qua đây nghe tiếng ai đang gọi

Quay quất tìm nhau không thấy nhau.

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG