Logo Cung Cấp
Kiên Giang tập trung giải quyết 3 nhóm vấn đề để nâng cao cạnh tranh

Kiên Giang tập trung giải quyết 3 nhóm vấn đề để nâng cao cạnh tranh

1 năm trước www.vietnamplus.vn

Tỉnh Kiên Giang tập trung giải quyết tốt 3 nhóm vấn đề, gồm cải cách hành chính, công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình, với mục tiêu đưa các điểm số trở lại tốp khá của cả nước.


Một góc trung tâm thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, địa phương này đang triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2021 và những năm tiếp sau.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành nhấn mạnh tỉnh tập trung giải quyết tốt 3 nhóm vấn đề, gồm cải cách hành chính, công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình, với mục tiêu đưa các điểm số trở lại tốp khá của cả nước.

Đối với cải cách hành chính, tỉnh giải quyết vấn đề liên quan đúng thời hạn, đảm bảo quy định của pháp luật.

Các sở, ngành, đơn vị chức năng phấn đấu có giải pháp rút ngắn thời gian giải quyết một số thủ tục, chấn chỉnh tinh thần, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp của cán bộ công chức, viên chức.

Với nhóm công khai, minh bạch, tỉnh cũng thực hiện đa dạng nhiều hình thức; trong đó, chú trọng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng, đô thị; danh mục dự án thu hồi đất…

Các sở, ngành, đơn vị, địa phương truyền tải thông tin, dữ liệu về Sở Thông tin và Truyền thông để cập nhật dữ liệu đảm bảo đầy đủ, công khai, cung cấp thông tin…

Đối với vấn đề trách nhiệm giải trình, tỉnh tập trung tuyên truyền, hướng dẫn và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp kịp thời.

Đối với chỉ số PCI, tỉnh tập trung cải thiện các lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, giá đất; lĩnh vực thuế, đào tạo lao động, an ninh trật tự…

Tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết các cơ chế, thủ tục còn khó khăn. Vướng mắc nào thuộc về trung ương thì Sở tham mưu cho tỉnh kiến nghị Trung ương tháo gỡ. Vướng mắc nào thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh thì khẩn trương giải quyết, không để kéo dài.

Tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa nhiệm vụ của từng ngành, địa phương nhằm đảm bảo nâng cao chỉ số PCI trong thời gian tới.

Tỉnh nâng cao vai trò của hiệp hội doanh nghiệp tỉnh trong việc tuyên truyền chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp được gặp gỡ phản ánh những tâm tư, khó khăn, vướng mắc với tỉnh.

Đối với chỉ số PAPI, tỉnh nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, nhất là những người trực tiếp tiếp xúc với người dân.

Song song với đó, tăng cường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và cơ quan đoàn thể các cấp thực hiện tốt việc dân vận chính quyền; rà soát đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, bố trí đúng người, đúng việc, đúng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu pháp luật, giải quyết tốt thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Ngoài ra, tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả quản trị hành chính công. Tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ đối với các sở, ngành và địa phương, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức tiếp xúc dân, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính.

Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, kết quả đánh giá về chỉ số PCI, chỉ số PAPI năm 2020 của tỉnh Kiên Giang giảm sâu về số điểm và thứ hạng so với năm 2019, đứng hạng 62/63 cả nước và 12/13 Đồng bằng sông Cửu Long.

Nguyên nhân là do một số sở, ngành, địa phương chưa thực sự quan tâm triển khai kế hoạch của tỉnh về việc cải thiện và nâng cao chỉ số PCI, chỉ số PAPI năm 2019 và những năm tiếp theo, phân công nhiệm vụ chưa chặt chẽ, chưa cụ thể. Việc kiểm tra, đôn đốc của người đứng đầu một số đơn vị chưa sâu sát, thiếu quyết liệt.

Mặt khác, việc công khai minh bạch, thực hiện trách nhiệm giải trình chưa kịp thời và đầy đủ, chất lượng giải trình chưa đảm bảo, thiếu thường xuyên, còn né tránh đùn đẩy công việc.

Việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị, phản ánh đến người dân, doanh nghiệp còn hạn chế, nhất là cấp cơ sở. Đây là năm mà 2 chỉ số PCI và PAPI sụt giảm rất nghiêm trọng và nhiều năm liền bị sụt giảm cần nỗ lực cải thiện, nâng cao./.

Lê Huy Hải (TTXVN/Vietnam+)