Logo Cung Cấp
Lãi sau thuế tháng 5 của PNJ đạt 85 tỷ đồng

Lãi sau thuế tháng 5 của PNJ đạt 85 tỷ đồng

7 tháng trước vietnamdaily.trithuccuocsong.vn

Theo bản tin IR, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận cho biết lãi sau thuế trong 5 tháng đạt 685 tỷ đồng, tăng 88% so cùng kỳ.


Trong tháng 5, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.593 tỷ (tăng 56,5% yoy) và lợi nhuận sau thuế đạt 85 tỷ (tăng 58,6%).

Lũy kế 5 tháng đầu năm, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 10.626 tỷ đồng (tăng 62,9% yoy) và LNST đạt 685 tỷ đồng (tăng 88,4% yoy) với sự tăng trưởng đều của các kênh bán hàng, đặc biệt là bán lẻ và vàng miếng.

Kết quả kinh doanh của PNJ trong tháng 5 và trong 5 tháng.

Về tăng trưởng doanh thu theo kênh: Doanh thu kênh lẻ tháng 5 tăng 51,0% yoy với kết quả kinh doanh tích cực của chương trình ngày cho mẹ và việc đẩy mạnh các kênh bán hàng online.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, kênh lẻ của PNJ đã đạt được doanh thu tăng trưởng 58,7% so với thời điểm cùng kỳ.

Doanh thu sỉ tháng 5 tăng 41,0% yoy. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, doanh thu kênh sỉ chiếm tỷ trọng 14,4%, tiếp tục đóng góp đáng kể trong hoạt động kinh doanh của PNJ.

Doanh thu vàng miếng tháng 5 tăng 196,9% yoy, lũy kế 5 tháng năm 2021, vàng miếng chiếm tỷ trọng 26,6% trong cơ cấu doanh thu của PNJ.

Biên lợi nhuận gộp trong tháng 5/2021 đạt 18,6% so với mức 19,5% cùng kỳ 2020 do sự gia tăng đóng góp tỷ trọng của doanh thu từ vàng miếng.

Tổng chi phí hoạt động trong tháng 5 tăng 39,3% so với cùng kỳ 2020 đồng bộ với mức tăng trưởng doanh thu của công ty.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, tỷ lệ chi phí hoạt động trên doanh thu thuần của công ty đạt 10,0% cải thiện so với mức 11,4% cùng kỳ.

Anh Nhi

Tin cùng danh mục