Logo Cung Cấp
Nghệ An chú trọng phát triển năng lượng tái tạo

Nghệ An chú trọng phát triển năng lượng tái tạo

1 năm trước congthuong.vn

Tỉnh Nghệ An xây dựng kế hoạch số 330 ngày 16/6/2021 về triển khai thực hiện định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.


Trong bối cảnh nguồn cung năng lượng ngày càng cạn kiệt, trong khi nhu cầu sử dụng điện năng ngày càng cao, Nghệ An đã và đang ưu tiên phát triển nguồn điện từ nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo, điện mặt trời...đồng thời kêu gọi đẩy mạnh công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Theo Sở Công Thương Nghệ An, tỉnh này có lượng bức xạ lớn, số giờ nắng trung bình cao. Do vậy tiềm năng phát triển năng lượng mặt trời là rất lớn.

Kế hoạch được ban hành nhằm tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu về Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến 2030, tầm nhìn đến 2045 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch.

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh Nghệ An đã đưa ra các mục tiêu cụ thể như cung cấp đủ nhu cầu năng lượng của tỉnh, đáp ứng cho các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (giai đoạn 2021 - 2030), góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Phát triển đồng bộ lưới điện truyền tải và phân phối trên địa bàn tỉnh đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhu cầu điện các năm theo Quy hoạch được phê duyệt, ưu tiên các địa bàn khu vực biên giới.

Cùng với đó, ưu tiên phát triển nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới hợp lý, phù hợp với tiềm năng địa phương, tỉnh Nghệ An đề xuất Bộ Công Thương xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định đảm bảo tổng cung cấp năng lượng sơ cấp Quốc gia đạt mục tiêu khoảng 15 - 20% vào năm 2030; 25 - 30% vào năm 2045. Xây dựng hệ thống lưới điện hiện đại, thông minh, hiệu quả, có khả năng kết nối khu vực; bảo đảm cung cấp điện an toàn, đáp ứng tiêu chí N-1 đối với vùng phụ tải quan trọng và N-2 đối với vùng phụ tải đặc biệt quan trọng…

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức nghiên cứu để đề xuất, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong việc xây dựng thể chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển bền vững lĩnh vực điện lực; lập quy hoạch, kế hoạch, phương án phát triển hạ tầng lưới điện nhằm cấp điện kịp thời, ổn định, nâng cao chất lượng điện năng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phục vụ tiêu dùng dân cư, chú trọng cấp điện nông thôn.

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc phát triển các nguồn cung năng lượng sơ cấp theo hướng tăng cường khả năng tự chủ, đa dạng hóa, bảo đảm tính hiệu quả, tin cậy và bền vững, đảm bảo các yếu tố về môi trường. Bên cạnh đó, nghiên cứu đề xuất trong việc xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để phát triển nguồn năng lượng tái tạo, ưu tiên sử dụng các nguồn năng lượng sạch như, năng lượng gió, mặt trời, sinh khối, điện rác...

Trong năm 2020 mức tiêu thụ điện năng tỉnh Nghệ An là 3,8 tỷ KW, dự tính đến 2025 là 6,75 tỷ KW và năm 2030 là 9,55 tỷ KW. Bởi vậy việc đầu tư cho năng lượng tái tạo là hết sức cần thiết.

Theo khảo sát, tiềm năng - năng lượng tái tạo ở Nghệ An đạt trên 17.400 MW. Tuy nhiên theo dự thảo quy hoạch điện 8 thì chỉ đưa vào 110 MW thuộc thủy điện nhỏ chiếm 0,6%. Đây là tỷ lệ khá thấp, trong khi đó tiềm năng ở Nghệ An có thể thực hiện được Điện mặt trời áp mái, điện mặt trời mặt đất, điện mặt trời trên mặt nước và điện gió trên bờ. Đây là những nguồn năng lượng tái tạo được coi là thân thiện với môi trường.

Hoàng Trinh