Logo Cung Cấp
Chi tiết mức hưởng và các chế độ ưu đãi dành cho thương binh từ 1/7/2021

Chi tiết mức hưởng và các chế độ ưu đãi dành cho thương binh từ 1/7/2021

1 năm trước anninhthudo.vn

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, từ 1/7/2021, chế độ dành cho thương binh, người hưởng chính sách như thương binh sẽ được áp dụng theo các quy định tại Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14.


Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh Ưu đãi người có công vào cuối năm 2020 và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021. Pháp lệnh lần này có nhiều nội dung mới về điều kiện, tiêu chuẩn xác nhận người có công và quy định bổ sung các chế độ ưu đãi đối với người có công, thân nhân người có công.

Do vậy, từ 1/7/2021, chế độ dành cho thương binh, người hưởng chính sách như thương binh sẽ được áp dụng theo các quy định tại Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14.

Điều 23 Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14 quy định: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trong Quân đội nhân dân và sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân bị thương có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên thì được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét công nhận là thương binh khi thuộc một trong 10 trường hợp quy định tại Pháp lệnh này.

Cụ thể như, chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu để bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia;

Làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong địa bàn địch chiếm đóng, địa bàn có chiến sự, địa bàn tiếp giáp với vùng địch chiếm đóng; Trực tiếp đấu tranh chính trị, đấu tranh binh vận có tổ chức với địch;

Bị địch bắt, tra tấn vẫn không chịu khuất phục, kiên quyết đấu tranh mà để lại thương tích thực thể; Làm nghĩa vụ quốc tế; Dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh...

Ngoài ra, người không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trong Quân đội nhân dân và sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân nhưng bị thương có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên thuộc một trong các trường hợp trên thì được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét công nhận là ngươìhưởng chính sách như thương binh.

Về chế độ ưu đãi đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, Pháp lệnh mới quy định, người hưởng trợ cấp hằng tháng căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể và loại thương binh.

Cụ thể, theo Phụ lục II, III Nghị định 59/2019/NĐ-CP, mức trợ cấp cho thương binh sẽ dựa trên mức suy giảm khả năng lao động của từng thương binh với số tiền từ 1.094.000 - 5.207.000 đồng.

Đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% sống ở gia đình, ngoài việc được hưởng trợ cấp hằng tháng sẽ được nhận thêm phụ cấp và trợ cấp người phục vụ.

Bên cạnh đó, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh còn được hưởng chế độ bảo hiểm y tế; Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần; trường hợp có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên thì được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hằng năm. Ưu tiên, hỗ trợ trong giáo dục và đào tạo, tạo điều kiện làm việc trong cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể...

An Nhiên