Logo Cung Cấp
Bộ Công thương lỡ hẹn trình Đề án Quy hoạch điện VIII trước ngày 15/6

Bộ Công thương lỡ hẹn trình Đề án Quy hoạch điện VIII trước ngày 15/6

1 năm trước baodautu.vn

Bộ Công thương đã chưa thể trình ra Đề án quy hoạch điện VIII lên Chính phủ trước ngày 15/6 như yêu cầu được đưa ra.


Được biết, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên cũng đã có buổi làm việc với các đơn vị liên quan để tiến hành rà soát lại các số liệu, dự báo đã được đưa ra tại Đề án Quy hoạch điện VIII.

Theo hướng này, Bộ Công thương có thể sẽ tiến hành lấy ý kiến lại của các Bộ, ngành liên quan khi các số liệu được cập nhật có sự biến động và giảm so với các số liệu được đưa ra trước đây.

Nếu như vậy, Đề án Quy hoạch điện VIII có thể sẽ được Bộ Công thương hoàn tất và trình lại trong tháng 7/2021.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về Quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch Điện VIII) với yêu cầu Bộ Công thương lấy thêm ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan để hoàn thiện hồ sơ, trình lại Đề án Quy hoạch điện VIII trước ngày 15/6/2021.

Thao tác trên đường truyền tải 500 kV

Theo chỉ đạo của Phó thủ tướng, Quy hoạch điện VIII có vai trò rất quan trọng trong hệ thống quy hoạch ngành quốc gia, được Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm chỉ đạo, yêu cầu sớm hoàn thành với chất lượng tốt nhất, đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng, tạo nền tảng hạ tầng cho phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của đất nước.

Bởi vậy, việc tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu hoàn thiện Đề án Quy hoạch điện VIII là cần thiết với mục đích đạt chất lượng tốt nhất, phát triển ngành điện bền vững, nâng cao khả năng tự chủ về năng lượng của đất nước, xác định quy mô phát triển hợp lý hệ thống điện quốc gia qua từng thời kỳ để có giá bán điện hợp lý nhất và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Chính phủ yêu cầu Bộ Công thương rà sát, đánh giá kỹ thêm về hiện trạng năng lực hệ thống điện quốc gia hiện nay; khả năng về cung ứng điện tối đa trong trường hợp có và không có rõ ràng buộc về tuyền tải công suất các nguồn hiện hữu trong hệ thống.

Rà soát kỹ, toàn diện các danh mục nguồn và lưới điện đã có trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh (kể cả danh mục đã được cơ quan có thẩm quyền chính thức bổ sung); phân tích kỹ tiến độ của các dự án đầu tư đang triển khai để làm cơ sở cân đối, tính toán phù hợp trong Quy hoạch điện VIII.

Rà soát quy mô phát triển nguồn điện, cơ cấu nguồn điện hợp lý so với dự báo nhu cầu điện từng thời kỳ, nhất là giai đoạn đến năm 2030; không để xảy ra tình trạng dư phòng nguồn điện không hợp lý (như phương án phát triển tổng công suất đạt 167.000 MW nguồn điện đến năm 2030 trong khi dự báo nhu cầu công suất cực đại theo phương án cơ sở là 86.500 MW). Lưu ý tuân thủ đúng định hướng Chiến lược Năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 tại Nghị quyết 55-NQ-TW của Bộ Chính trị, đặc biệt là các mục tiêu phát triển về năng lượng tái tạo và nguồn điện khí LNG.

Bổ sung xem xét quy định các tiêu chí về các dự án quan trọng, ưu tiên trong Quy hoạch qua từng thời kỳ, rà soát quy mô và phân bổ hợp lý không gian phát triển các nguồn điện, nhất là các nguồn điện LNG trong quy hoạch, bảo đảm lợi thế cạnh tranh, tối ưu trong phát triển hệ thống điện.

Nghiên cứu hoàn thiện thêm về pháp luật, chính sách và tổ chức thực hiện, giám sát thực hiện quy hoạch để khắc phục những điểm còn yếu trong thực hiện Quy hoạch điện VII, nhất là khi chuyển từ dạng quy hoạch chi tiết sang quy hoạch định hướng trong Quy hoạch điện VIII.

Quán triệt tinh thần phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giám sát, kiểm tra quyền lực trong quá trình thực hiện quy hoạch. Do đó, rà soát quy định về lập kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII bảo đảm rõ ràng, trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch.

Rà soát quy định về cơ quan chủ trì xây dựng cơ chế đấu thầu để lựa chọn các chủ đầu tư thực hiện các dự án điện bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết 140/NQ-CP, ngày 20/10/2020.
Làm rõ mối liên hệ về phát triển nguồn và lưới điện giữa quy hoạch điện VIII và các quy hoạch đang được các địa phương tổ chức lập.

Cũng cần nhắc lại là Hội đồng thẩm định đã có Báo cáo thẩm định Đề án Quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới 2045 gửi Thủ tướng Chính phủ vào ngày 26/3/2021.

Theo đó, Hội đồng thẩm định Quy hoạch điện VIII thống nhất kết luận Quy hoạch đủ điều kiện để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Tuy nhiên, Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 đã chưa thông qua Đề án này.

Thanh Hương