Logo Cung Cấp
Triển khai Tháng khuyến mãi tập trung quốc gia trên địa bàn tỉnh

Triển khai Tháng khuyến mãi tập trung quốc gia trên địa bàn tỉnh

1 năm trước www.baokhanhhoa.vn

Sở Công Thương vừa ban hành kế hoạch tổ chức Tháng khuyến mãi tập trung quốc gia - Vietnam Grand Sale 2021 trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, các thương nhân, tổ chức, cá nhân có liên quan chủ động tổ chức các hoạt động khuyến mãi, phối hợp, tham gia các hoạt động của chương trình đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức khuyến mãi, tổ chức tốt các hoạt động bán hàng khuyến mãi phục vụ nhân dân trên các kênh thương mại truyền thống và thương mại điện tử, thực hiện đúng quy định pháp luật. Các hoạt động khuyến mãi trong khuôn khổ chương trình sẽ được áp dụng hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mãi và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mãi là 100%.

Các phòng chuyên môn của Sở Công Thương chủ động thông tin, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia chương trình. UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tuyên truyền quảng bá chương trình tại trụ sở, website của đơn vị và trên các phương tiện truyền thông tại địa phương; chủ động phối hợp với Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh và các đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra, xử lý hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, các hành vi vi phạm về khuyến mãi tại địa phương, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng...

K.H