Logo Cung Cấp
Xâm hại tác quyền trên không gian mạng gia tăng

Xâm hại tác quyền trên không gian mạng gia tăng

1 năm trước anninhthudo.vn

Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ TT-TT) vừa có công văn số 614/CXBIPH-TTPC gửi các nhà xuất bản, doanh nghiệp phát hành về việc cung cấp thông tin bị xâm hại quyền tác giả, quyền liên quan trên không gian mạng.


Ngăn chặn tình trạng vi phạm tác quyền trên không gian mạng

Theo Cục Xuất bản, In và Phát hành, thời gian gần đây, tình trạng xâm hại quyền tác giả, quyền liên quan đối với xuất bản phẩm in, xuất bản phẩm điện tử trên website, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, ứng dụng di động (gọi chung là trên không gian mạng) có chiều hướng gia tăng.

Để phối hợp ngăn chặn và xử lý tình trạng trên, Cục Xuất bản, In và Phát hành đề nghị các nhà xuất bản, doanh nghiệp phát hành xuất bản phẩm chủ động rà soát và có biện pháp đấu tranh, bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan đối với xuất bản phẩm thuộc sở hữu theo quy định.

Trường hợp phát hiện bị xâm hại quyền tác giả, quyền liên quan đến xuất bản phẩm in, xuất bản phẩm điện tử, các nhà xuất bản, doanh nghiệp ngành in tập hợp, cung cấp thông tin bằng văn bản gửi về Cục Xuất bản, In và Phát hành (số 10 Đường Thành, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để tổng hợp gửi các cơ quan chức năng phối hợp, xem xét xử lý theo quy định.

Đối với trường hợp bị xâm hại trên sàn thương mại điện tử, các bên liên quan tập hợp, cung cấp thông tin gửi về Cục Thương mại điện tử và kinh tế số, Bộ Công thương (số 25 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để được hỗ trợ giải quyết.

Vân Hằng