Logo Cung Cấp
Tăng trưởng điện thương phẩm đạt hơn 8,5%

Tăng trưởng điện thương phẩm đạt hơn 8,5%

1 năm trước nhandan.com.vn

5 tháng đầu năm, EVN và các đơn vị rất nỗ lực bảo đảm cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và nhu cầu sử dụng của nhân dân. Theo đó, 5 tháng qua, sản lượng điện thương phẩm đạt 90,56 tỷ kW giờ, tăng 8,57%; điện sản xuất toàn hệ thống đạt 106 tỷ kW giờ, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2020 và cao hơn 2,33% so kế hoạch 5 tháng được Bộ Công thương phê duyệt. Ðáng chú ý, cuối tháng 5 và đầu tháng 6, do tình trạng nắng nóng gay gắt, kéo dài tại khu vực miền bắc và Bắc Trung Bộ dẫn đến nhu cầu phụ tải đỉnh (Pmax) của miền bắc tăng cao đột biến, lên tới 21.500 MW, tăng trưởng hơn 15% so cùng kỳ năm 2020.


5 tháng đầu năm, EVN và các đơn vị rất nỗ lực bảo đảm cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và nhu cầu sử dụng của nhân dân. Theo đó, 5 tháng qua, sản lượng điện thương phẩm đạt 90,56 tỷ kW giờ, tăng 8,57%; điện sản xuất toàn hệ thống đạt 106 tỷ kW giờ, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2020 và cao hơn 2,33% so kế hoạch 5 tháng được Bộ Công thương phê duyệt. Ðáng chú ý, cuối tháng 5 và đầu tháng 6, do tình trạng nắng nóng gay gắt, kéo dài tại khu vực miền bắc và Bắc Trung Bộ dẫn đến nhu cầu phụ tải đỉnh (Pmax) của miền bắc tăng cao đột biến, lên tới 21.500 MW, tăng trưởng hơn 15% so cùng kỳ năm 2020.

Mặc dù cơ quan điều độ hệ thống điện quốc gia đã huy động tối đa tất cả các nguồn điện trên hệ thống điện miền bắc và khai thác tối đa khả năng truyền tải từ miền trung ra miền bắc, song do nhu cầu phụ tải điện tăng cao đột biến kết hợp với thời gian này là cuối mùa khô, mực nước các hồ thủy điện xuống thấp nên vẫn xảy ra tình trạng quá tải cục bộ tại một số khu vực và phải tiết giảm phụ tải trong các ngày 31-5 và 3-6 vào các giờ cao điểm với công suất cắt giảm khoảng 500 MW đến 2.000 MW. Việc tiết giảm phụ tải tại miền bắc trong những ngày này là tình huống khẩn cấp để bảo đảm vận hành an toàn hệ thống.

PV