Logo Cung Cấp
Phải ký hợp đồng lao động mới

Phải ký hợp đồng lao động mới

1 năm trước nld.com.vn

Nguyễn Minh Lâm (quận Tân Phú, TP HCM) hỏi: Công ty chúng tôi gia hạn hợp đồng lao động (HĐLĐ) với người lao động bằng phụ lục HĐLĐ. Phụ lục này được ký kết trước ngày 1-1-2021 - ngày Bộ Luật Lao động (BLLĐ) năm 2019 có hiệu lực và có thời hạn đến ngày 31-12-2021. Theo BLLĐ năm 2019 thì HĐLĐ không được gia hạn bằng phụ lục HĐLĐ. Vậy phụ lục HĐLĐ nêu trên có còn hiệu lực đến cuối năm 2021?.


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời: Theo quy định tại khoản 2 điều 22 BLLĐ năm 2019, phụ lục HĐLĐ quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của HĐLĐ nhưng không được sửa đổi thời hạn của HĐLĐ. Do đó, kể từ thời điểm BLLĐ năm 2019 có hiệu lực, công ty và người lao động không được gia hạn HĐLĐ bằng phụ lục mà phải ký kết HĐLĐ mới.

Đề nghị công ty ông Lâm căn cứ quy định trên để thực hiện.