Logo Cung Cấp
Kon Tum: Nâng cao ý thức người dân khi sử dụng hàng Việt

Kon Tum: Nâng cao ý thức người dân khi sử dụng hàng Việt

1 năm trước daidoanket.vn

MTTQ các cấp đã lồng ghép việc thực hiện Cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam' với Cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh'.


Theo đánh giá của Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, trong 10 năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức đoàn thể đã tổ chức được trên 7.400 cuộc tuyên truyền từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn thu hút trên 325.000 lượt người tham gia; hơn 400 hội nghị tọa đàm, diễn đàn về thực hiện cuộc vận động…

Ngoài ra, MTTQ các cấp đã lồng ghép việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ủy ban MTTQ các cấp đã đưa các nội dung thực hiện cuộc vận động vào Bộ tiêu chí xây dựng khu dân cư văn hóa, tổ chức đăng ký giao ước thi đua hàng năm theo cụm thi đua khối huyện, thành phố; khối xã, phường, thị trấn và cụm dân cư...Từ đó, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào đối với hàng Việt của mỗi người dân, nhắc nhở nhau dùng hàng hóa trong nước.

Tuấn Trung