Logo Cung Cấp
Bộ GD&ĐT công bố sách giáo khoa lớp 1 mới

Bộ GD&ĐT công bố sách giáo khoa lớp 1 mới

2 năm trước news.zing.vn

Chiều 22/11, Bộ GD&ĐT công bố 32 cuốn sách giáo khoa lớp 1 được lựa chọn cho chương trình giáo dục phổ thông mới. Trong đó, 24 cuốn của NXB Giáo dục Việt Nam.


16h hôm nay, Văn phòng Bộ GD&ĐT chủ trì họp báo công bố kết quả thẩm định sách giáo khoa lớp 1 cho chương trình giáo dục phổ thông mới sau thời gian tiến hành rà soát các điều kiện mang tính pháp lý liên quan.

Một trong 4 bản mẫu SGK lớp 1 mới của NXB Giáo dục Việt Nam.

Cụ thể, trong 5 cuốn SGK Tiếng Việt, 4 cuốn của NXB Giáo dục Việt Nam, một cuốn của NXB Đại học Sư phạm TP.HCM.

Trong 5 cuốn SGK Toán, 4 cuốn của NXB Giáo dục Việt Nam, một cuốn của NXB Đại học Sư phạm.

Trong 5 cuốn Đạo đức, 4 cuốn của NXB Giáo dục Việt Nam, một cuốn của NXB Đại học Sư phạm TP.HCM.

Trong 3 cuốn Tự nhiên và Xã hội 1, có 2 cuốn NXB Giáo dục Việt Nam, một cuốn của NXB Đại học sư phạm.

Trong 5 cuốn Âm nhạc 1 có 4 cuốn NXB Giáo dục Việt Nam, một cuốn NXB Đại học Sư phạm TP.HCM.

Trong 5 cuốn Mỹ thuật, 4 cuốn NXB Giáo dục Việt Nam, một cuốn NXB Đại học Sư phạm.

Trong 3 cuốn Hoạt động trải nghiệm 1 có 2 cuốn của NXB Giáo dục Việt Nam, một cuốn của NXB Đại học Sư phạm TP.HCM.

Bộ GD&ĐT đã tiếp nhận 49 bản thảo ở 9 môn học được đề nghị thẩm định. Sau hai vòng thẩm định của đợt đầu tiên, 38 bản thảo SGK được hội đồng thẩm định SGK quốc gia đánh giá đạt và bàn giao cho Bộ GD&ĐT.

Cụ thể, 9 môn học ở lớp 1 với 49 bản thảo, gồm: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức mỗi môn 6 bản thảo. Tự nhiên - xã hội 5 bản thảo. Giáo dục thể chất 4 bản thảo. Nghệ thuật (âm nhạc) 5 bản thảo. Nghệ thuật (mỹ thuật) 5 bản thảo. Hoạt động trải nghiệm 6 bản thảo. Tếng Anh 6 bản thảo.

Các hội đồng đã qua 2 vòng và kết quả sơ bộ có 38/49 bản thảo ở tất cả 9 môn học được các hội đồng thẩm định đánh giá là “đạt” và đề nghị Bộ trưởng xem xét phê duyệt. Có 11/49 bản thảo ở 6 môn học bị đánh giá “không đạt”.

Bộ GD&ĐT đang trưng cầu ý kiến về dự thảo hướng dẫn chọn SGK, dự kiến ban hành vào tháng 12. Căn cứ đó, các địa phương sẽ tiến hành quy trình chọn SGK và kết hợp với các tổ chức, tác giả soạn SGK tập huấn cho giáo viên các nhà trường trong việc sử dụng SGK.

Quyên Quyên