Logo Cung Cấp
Bộ Giáo dục- Đào tạo công bố danh mục sách giáo khoa lớp 1 mới sau nhiều lần trễ hẹn

Bộ Giáo dục- Đào tạo công bố danh mục sách giáo khoa lớp 1 mới sau nhiều lần trễ hẹn

1 năm trước toquoc.vn

Chiều nay, 22/11, Bộ Giáo dục- Đào tạo đã công bố Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong chương trình phổ thông.


Theo Quyết định số 4507 do Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ký ngày 21/11/2019, Bộ đã phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Danh mục cụ thể như sau:

Vân Khánh