Logo Cung Cấp
Nâng cao nhận thức công chúng thông qua việc tuyên truyền về BHTG

Nâng cao nhận thức công chúng thông qua việc tuyên truyền về BHTG

1 năm trước kinhtenongthon.vn

Tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi (BHTG) là một nhiệm vụ quan trọng của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN).


Trong suốt 20 năm hình thành và phát triển, BHTGVN đã dần đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền chính sách BHTG tới công chúng, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, củng cố niềm tin vào hệ thống tài chính – ngân hàng, từ đó đảm bảo an sinh xã hội.

Tuyên truyền chính sách BHTG

Tính đến hết tháng 9/2019, BHTGVN đang bảo vệ cho hơn 5 triệu tỷ đồng tiền gửi của người dân tại 1.282 tổ chức tham gia BHTG. Nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về BHTG và an toàn tài chính – ngân hàng, BHTGVN đã triển khai mạnh mẽ nhiều phương thức truyền thông khác nhau, có thể kể đến như phát triển bộ nhận diện thương hiệu, xuất bản ấn phẩm truyền thông, truyền thông trên các kênh thông tin đại chúng, tổ chức các sự kiện tuyên truyền tại nhiều địa phương trên cả nước...

Về phát triển bộ nhận diện thương hiệu, BHTGVN đã xây dựng một bộ nhận diện thương hiệu chuẩn của tổ chức với hình ảnh, logo của BHTGVN kèm theo khẩu hiệu: “Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền”. Ngoài ra, BHTGVN đồng bộ hóa ấn phẩm văn phòng, hệ nhận diện đại chúng như chứng nhận BHTG, biển pháp lý, biển chức danh, biển thông báo, chỉ dẫn, bục phát biểu, phông hội nghị… thiết kế đồng phục sử dụng trong trường hợp có trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền.

Về hoạt động xuất bản ấn phẩm truyền thông, BHTGVN có 01 website chính thức (http://div.gov.vn/) với hai phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh, cập nhật thông tin về các hoạt động chính của BHTGVN và thông tin thời sự về hoạt động ngân hàng tới công chúng. Đây là một kênh thông tin cập nhật giúp người gửi tiền tìm hiểu những kiến thức cơ bản cần thiết về BHTG nói riêng, tài chính – ngân hàng nói chung. BHTGVN còn xuất bản ấn phẩm Bản tin BHTG hàng quý –một diễn đàn để trao đổi, cập nhật thông tin, kiến thức về BHTG, hoạt động ngân hàng và là cầu nối giữa người gửi tiền, các tổ chức tham gia BHTG, các tổ chức tài chính quốc tế cũng như các nhà hoạch định chính sách. Trong 9 tháng đầu năm 2019, BHTGVN đã đăng tải 440 tin, bài trên website BHTGVN; phát hành 03 Bản tin BHTG với nhiều bài viết nghiên cứu chuyên ngành chuyên sâu. BHTGVN cũng thực hiện tuyên truyền chính sách thông qua phát tờ thông tin BHTG, vật phẩm tuyên truyền... để những thông tin cơ bản nhất về BHTG và tài chính – ngân hàng có liên quan đến với nhiều người gửi tiền, nhất là người gửi tiền ở khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa.

Trong năm 2019, BHTGVN đã hoàn thành biên soạn và phát hành cuốn Cẩm nang BHTG dành cho người gửi tiền, cung cấp tới công chúng nguồn kiến thức, thông tin cơ bản, đầy đủ và chính thống về BHTG và các vấn đề liên quan cần thiết đối với người gửi tiền; góp phần đa dạng hóa các sản phẩm tuyên truyền, dễ dàng tiếp cận và nâng cao nhận thức của công chúng về BHTG.

Về truyền thông trên các kênh thông tin đại chúng, BHTGVN tiếp tục đẩy mạnh hoạt động trên các kênh thông tin đại chúng có tính lan tỏa cao như: báo chí, phát thanh, truyền hình. Đối với báo viết, báo mạng, BHTGVN tiếp tục thực hiện chuyên trang, bài viết có nội dung liên quan đến chính sách BHTG trên các báo có lượng độc giả truy cập lớn, có tầm ảnh hưởng cao. Thông qua các kênh phát thanh, truyền hình quốc gia, BHTGVN xây dựng nhiều nội dung phóng sự, phim tài liệu, tiểu phẩm tuyên truyền chính sách BHTG. BHTGVN phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam dán poster tại gần 1.500 bưu điện văn hóa xã và gần 150 bưu điện thuộc tuyến tỉnh, huyện đã đặt standee với nội dung cốt lõi về chính sách BHTG, tạo kênh truyền thông tiếp cận tới công chúng hiệu quả và tiết tiệm chi phí.

Đặc biệt, BHTGVN phối hợp với Chi nhánh NHNN các tỉnh, các tổ chức tín dụng, đoàn thể tại địa phương tổ chức sự kiện tuyên truyền chính sách BHTG cho người dân. Trong nửa đầu năm 2019, BHTGVN đã hoàn thành việc phổ biến, tuyên truyền chính sách BHTG kết hợp tại Đại hội cổ đông của nhiều Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên cả nước. BHTGVN phối hợp với cấp chính quyền tại địa phương cùng các Hội, đoàn thể như Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Nội nông dân, Hiệp hội ngành nghề... để lồng ghép tuyên truyền chính sách. Việc BHTGVN chủ động phối hợp tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt cộng đồng tại địa phương hoặc QTDND tại những sự kiện thường niên để chia sẻ thông tin cho người gửi tiền đã và đang đem lại hiệu quả tích cực về nhận thức của người dân đối với BHTG. Tại các sự kiện kể trên, BHTGVN luôn chủ động, tích cực đối thoại với người gửi tiền nhằm giải đáp thắc mắc, trao đổi để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người gửi tiền và cả cán bộ công tác tại các QTDND.

Xác định giới trẻ là những người gửi tiền tiềm năng, BHTGVN đã phối hợp với khoa Kinh tế, Tài chính – ngân hàng các trường đại học như Học viện Ngoại giao, Đại học Cần Thơ, Đại học Hải Phòng, Đại học Phan Thiết, Học viện Ngân hàng phát động các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật BHTG và hoạt động của BHTGVN, thu hút sự tham gia của hàng nghìn sinh viên, tạo một sân chơi bổ ích để sinh viên có cơ hội tìm hiểu và nghiên cứu kiến thức trong lĩnh vực BHTG. Đây cũng là dịp để giới trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước có cơ hội bổ sung thông tin, kiến thức về tài chính – ngân hàng và BHTG.

Nhìn chung, BHTGVN đã triển khai khá đa dạng các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách BHTG và an toàn trong ngành tài chính – ngân hàng tới cộng đồng. Nhờ đó, chính sách BHTG sẽ được lan tỏa tới người dân, đặc biệt là người gửi tiền còn ít thông tin, kiến thức về tài chính, cần được bảo vệ. Kết quả là người dân có thêm hiểu biết và niềm tin vào hệ thống các TCTD, giúp họ tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tài chính một cách an toàn, đảm bảo an sinh xã hội.

V.V.L