Logo Cung Cấp
Nghệ An dự kiến thu ngân sách năm 2019 đạt trên 15.500 tỷ đồng

Nghệ An dự kiến thu ngân sách năm 2019 đạt trên 15.500 tỷ đồng

2 năm trước www.baonghean.vn

Theo dự kiến của Cục Thuế và Cục Hải quan Nghệ An, thực hiện thu ngân sách năm 2019 là 15.500,3 tỷ đồng, đạt 114,8% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2018.


Chiều 22/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp với các sở, ngành, đơn vị liên quan để cho ý kiến dự thảo các văn bản trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11/2019. Ảnh: Thanh Lê

Thu ngân sách năm 2019 ước đạt trên 15.500 tỷ đồng

Tại cuộc làm việc, UBND tỉnh nghe và cho ý kiến báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và dự kiến dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Theo báo cáo của Sở Tài chính năm 2019, dự toán thu ngân sách HĐND tỉnh giao 13.498 tỷ đồng. Kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 10 tháng thực hiện 12.947,8 tỷ đồng, đạt 95,9% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Giám đốc Sở Công Thương Hoàng Văn Tám góp ý vào báo cáo dự kiến thu - chi ngân sách của tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Theo dự kiến của Cục Thuế và Cục Hải quan Nghệ An, thực hiện thu ngân sách năm 2019 là 15.500,3 tỷ đồng, đạt 114,8% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 13.800,3 tỷ đồng, đạt 117% dự toán và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Chế biến bột đá siêu mịn xuất khẩu ở Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Có 13/15 khoản thu hoàn thành dự toán HĐND tỉnh giao. Có 2 khoản thu dự kiến đạt dự toán HĐND tỉnh giao đó là: Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 230 tỷ đồng, đạt 88,5% dự toán, bằng 98,4% so với cùng kỳ. Thu xổ số kiến thiết 22 tỷ đồng, đạt 78,6% dự toán, bằng 85% so với cùng kỳ.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 1.700 tỷ đồng, bằng 100% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Đức làm rõ các vấn đề các đại biểu quan tâm. Ảnh: Thanh Lê

Tổng thu ngân sách cấp huyện (tính đến ngày 17/11) là 5.597,2 tỷ đồng, đạt 113,1% so với dự toán HĐND tỉnh giao (nếu loại trừ thu tiền sử dụng đất, đạt 108,7% dự toán). Có 17/21 huyện, thành phố đã vượt dự toán HĐND tỉnh giao.

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2019: 24.945,4 tỷ đồng, đạt 102,5% dự toán HĐND tỉnh giao.

Dự kiến kết quả thu ngân sách năm 2019 của tỉnh Nghệ An. Đồ họa Hữu Quân

Xây dựng phương án thu - chi hợp lý

Thảo luận tại hội nghị, ý kiến góp ý các sở, ngành đề nghị dự thảo báo cáo cần tính toán dư địa của các dự án lớn chưa thu thuế để bảo vệ dự toán; bố trí đảm bảo kinh phí cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án; dự kiến tăng chi về sự nghiệp y tế.

Ý kiến các đại biểu đề nghị số liệu thu - chi ngân sách cần có so sánh với kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; dự phòng kinh phí Đại hội Đảng các cấp...

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh khẳng định, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2019 dự kiến vượt dự toán HĐND tỉnh giao. Tuy nhiên, vẫn còn một số khoản thu không đạt tiến độ dự toán.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tài chính cần tiếp thu ý kiến góp ý của các sở, ngành hoàn thiện xây dựng phương án thu - chi ngân sách hợp lý. Trong đó cần chủ động bố trí kinh phí cho công tác giải phóng mặt bằng của các dự án vì đây là vấn đề liên quan đến quyền lợi của người dân. Đồng thời cân đối bố trí kinh phí chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp.

Nhấn mạnh năm 2019 là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, là năm thứ 4 triển khai Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017 - 2020 nên có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn 2016 - 2020.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2020 nhằm hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII các cấp, các ngành, địa phương cần tập trung các giải pháp để hoàn thành dự toán thu ngân sách.

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 Bộ Tài chính giao: Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2020: 14.716 tỷ đồng, tăng 1.218 tỷ đồng so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2019. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương: 22.181 tỷ đồng 156 triệu.

Cũng trong buổi chiều, các đại biểu nghe và cho ý kiến dự thảo báo cáo kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2020 - 2023; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định mức thu tiền khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020.

Dự thảo Quyết định, sửa đổi, bổ sung Quyết định 71/2017/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của UBND tỉnh về quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đối với các nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị Sở Tài chính tiếp thu ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành bổ sung, hoàn thiện nội dung các dự thảo để trình phiên họp UBND tỉnh sắp tới.

Thanh Lê