Logo Cung Cấp
Hội thảo tham gia ý kiến vào các văn bản Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75

Hội thảo tham gia ý kiến vào các văn bản Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75

1 năm trước cand.com.vn

Ngày 22-11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo tham gia ý kiến các văn bản Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75. Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo.


Dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, Học viện CAND, Công an một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổ Biên tập xây dựng các văn bản Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75...

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, đúng trọng tâm, trọng điểm vào bố cục, nội dung dự thảo 3 văn bản Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75, gồm: Báo cáo tổng kết công tác Công an năm 2019; Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND năm 2020; Chỉ thị của Bộ trưởng về nhiệm vụ công tác Công an năm 2020...

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chủ trì Hội thảo.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu trong việc khẳng định rõ hơn những kết quả đã đạt được; đồng thời, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, dự báo tình hình, đề xuất, kiến nghị những chủ trương, giải pháp công tác cụ thể, phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn tình hình, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu đề ra cho năm 2020.

Khẳng định những ý kiến tham gia đóng góp vào các văn bản trình Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75 là hết sức quan trọng và cần thiết, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, Văn phòng, Tổ Biên tập nghiên cứu tổ chức tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến tham gia tại Hội thảo để chỉnh lý, hoàn thiện các văn bản với tinh thần khẩn trương, hiệu quả.

Các văn bản trình ra Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75 phải ngắn gọn, súc tích, phản ánh được những công việc quan trọng, nổi bật của các mặt công tác Công an trong năm 2019, đặc biệt là công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; công tác xây dựng lực lượng; mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể cho chương trình công tác năm 2020. Đặc biệt, huy động các biện pháp công tác Công an bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Vũ Linh