Logo Cung Cấp
Xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển của TP Hồ Chí Minh

Xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển của TP Hồ Chí Minh

2 năm trước baotintuc.vn

Ngày 22/11, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 với chủ đề 'Đoàn kết – Đổi mới – Phát triển'.


Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 48 hội thành viên và 8 đơn vị trực thuộc với tổng số 57.840 hội viên; trong đó có 442 hội viên tập thể và 57.398 hội viên cá nhân.

Trong 5 năm qua, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học, đóng góp nhiều ý kiến xây dựng vào dự thảo các văn kiện của Đảng, các bộ luật của Nhà nước và các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Ra mắt Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2019 – 2024 với 65 thành viên.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Nghĩa, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, tư vấn, phản biện và giám định xã hội là nhiệm vụ quan trọng và cũng là thế mạnh của đội ngũ trí thức thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành tốt 64 dự án tư vấn, phản biện và giám định xã hội; các hội thành viên và đơn vị trực thuộc đã có nỗ lực lớn, hoàn thành 574 dự án thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, môi trường, y tế, giáo dục, giao thông vận tải, thủy lợi… Hoạt động này đã giúp cho nhiều sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp và nhiều dự án phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa thành phố được thực hiện một cách khoa học, nhanh chóng và chuẩn xác, mang lại hiệu quả rõ rệt. Ngoài ra, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cùng các hội thành viên, đơn vị trực thuộc đã hoàn thành nghiên cứu và nghiệm thu 897 đề tài khoa học các loại.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong chúc mừng và đánh giá cao những kết quả Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra thách thức trước sự tác động ngày càng sâu rộng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đòi hỏi Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và các nhà khoa học nỗ lực phấn đấu đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố và đất nước. Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh phải thực sự là lực lượng nòng cốt đi đầu trong sự nghiệp xây dựng đội ngũ trí thức, trước hết là đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ, phấn đấu từng bước xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh đạt chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, đào tạo xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng đòi hỏi đất nước trong giai đoạn mới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhưng Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh phải là tổ chức đóng vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ thành phố. Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cần có giải pháp hiệu quả, phát huy hơn nữa năng lực đổi mới và sáng tạo của đội ngũ trí thức, chủ động tham gia thực hiện các hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố trong quá trình xây dựng chủ trương, chính sách và định hướng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong dài hạn.

Về phương hướng trong nhiệm kỳ VII, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2024 trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh; giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ; là chỗ dựa tin cậy của Thành ủy và UBND thành phố và là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh nghiên cứu, phổ biến thông tin và tri thức khoa học – công nghệ, tư vấn, phản biện và giám định xã hội, góp phần tích cực và có hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019-2024 với 65 thành viên. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Phước (Chủ tịch Hội Nước và Môi trường thành phố) giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VII.

Tin, ảnh: Tiến Lực (TTXVN)