Logo Cung Cấp
Họp báo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk

Họp báo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk

1 năm trước baodansinh.vn

Sáng nay 22/11/2019 tại Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp báo, thông báo cho báo chí về việc Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III, diễn ra trong 2 ngày (28-29/11/2019) tại thành phố Buôn Ma Thuột.


Ông Y Giang Gry Niê Knơng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội phát biểu tại cuộc họp

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III năm 2019, nhằm đánh giá những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện chính sách dân tộc, biểu dương những thành tích đã đạt được trên mọi lĩnh vực của đồng bào các Dân tộc thiểu số trong quá trình phấn đấu thực hiện Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số lần thứ II năm 2014. Dự đại hội có hơn 480 đại biểu, trong đó có 280 người đại diện cho 49 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh, đây là những đại biểu người dân tộc thiểu số có nhiều đóng góp cho công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Bà H' Yâo Knul, Trưởng Ban dân tộc tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Theo kết quả tổng điều tra dân số năm 2019, toàn tỉnh Đắk Lắk có hơn 1,8 triệu người với 47 thành phần dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó Dân tộc thiểu số có 667.322 người, chiếm 35/6% dân số toàn tỉnh. Qua 5 năm thực hiện Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số lần thứ II năm 2014, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh được tăng cường đổi mới và đạt nhiều kết quả quan trọng, đa số các mục tiêu đề ra đến nay đều đạt và vượt kế hoạch. Các chương trình, dự án, cơ sở hạ tầng được đầu tư thực hiện đồng bộ, có trọng điểm; hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, nước và các công trình phúc lợi như: trường học, trạm y tế, bưu điện, nhà văn hóa, nhà cộng đồng được xây dựng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu thiết thực cho phát triển kinh tế-xã hội và đời sống của người dân. Đời sống tinh thần của nhân dân vùng Dân tộc thiểu số được nâng lên; truyền thống đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau được gìn giữ, phát huy; thực hiện tốt hương ước, quy ước ở các khu dân cư; xóa bỏ dần những tập tục lạc hậu, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Ông Lê Ngọc Vinh Phó trưởng Ban dân tộc tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục xây dựng, củng cố, dân chủ được phát huy, quốc phòng an ninh được giữ vững, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào Dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III 2019 đại diện cho ý chí và nguyện vọng của đồng bào các dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh, quyết tâm thực hiện tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài trong đồng bào Dân tộc thiểu số...

Phóng viên Công Lý, Báo Nhân Dân chia sẽ thông tin tại cuộc họp

Phóng Viên Hương Lý, VOV Tây nguyên trao đổi tại cuộc họp

Đại hội sẽ thông qua quyết tâm Thư, thông qua danh sách và ra mắt đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II năm 2020.

LÊ NHUẬN