Logo Cung Cấp
Bộ trưởng Y tế không dự họp khi Quốc hội thông báo miễn nhiệm

Bộ trưởng Y tế không dự họp khi Quốc hội thông báo miễn nhiệm

1 năm trước plo.vn

100% đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành miễn nhiệm chức Ủy viên UB Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm UB Pháp luật của Quốc hội với ông Nguyễn Khắc Định.


Lúc 16g ngày 22-11, ông Bùi Văn Cường, Trưởng ban Kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021.

Nếu như không có đại biểu nào không đồng ý tán thành việc miễn nhiệm ông Nguyễn Khắc Định thì lại có 30 đại biểu không đồng ý miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Theo kết quả kiểm phiếu đối với việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Tiến, số phiếu đồng ý là 424, bằng 87% tổng số đại biểu; số phiếu không đồng ý là 30, bằng 6% tổng số đại biểu Quốc hội.

Như vậy, Quốc hội đã đồng ý miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Sau khi Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ đối với ông Nguyễn Khắc Định và bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Quốc hội đã lần lượt thông qua hai nghị quyết này.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, chiều nay Quốc hội có mời bà Nguyễn Thị Kim Tiến đến dự họp, tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Kim Tiến bận việc nên không thể đến. Vì vậy, chỉ có ông Nguyễn Khắc Định nhận hoa từ Chủ tịch Quốc hội thay cho lời cảm ơn vì những đóng góp của ông đối với Quốc hội kể từ đầu nhiệm kỳ này.

C.LUẬN - T.PHÚ