Logo Cung Cấp
Quốc hội bỏ phiếu tán thành miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Quốc hội bỏ phiếu tán thành miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

1 năm trước anninhthudo.vn

Kết quả bỏ phiếu kín, có 483 đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu tán thành (chiếm 87% tổng số ĐBQH) việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 với bà Nguyễn Thị Kim Tiến, 6% số ĐBQH không tán thành. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến không có mặt tại phiên họp.


Ông Nguyễn Khắc Định và bà Nguyễn Thị Kim Tiến

Cuối phiên làm việc chiều nay, 22-11, Quốc hội đã tiến hành miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội với ông Nguyễn Khắc Định; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế với bà Nguyễn Thị Kim Tiến bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu được Trưởng Ban Kiểm phiếu Bùi Văn Cường công bố cho thấy, có 456/ 459 ĐBQH có mặt tham gia bỏ phiếu (chiếm 94% tổng số ĐBQH) tán thành miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội với ông Nguyễn Khắc Định.

Có 424/ 454 ĐBQH có mặt tham gia bỏ phiếu hợp lệ (chiếm 87% tổng số ĐBQH) tán thành việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 với bà Nguyễn Thị Kim Tiến, 30 ĐBQH bỏ phiếu không tán thành (chiếm 6% số ĐBQH).

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế với bà Nguyễn Thị Kim Tiến

Tiếp đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả, 100% ĐBQH có mặt tham gia biểu quyết tán thành.

"100% ĐBQH tán thành, đó cũng là lời chúc mừng và chia tay của ĐBQH đối với đồng chí Nguyễn Khắc Định đã hoàn thành nhiệm vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội" - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Với Nghị quyết về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế với bà Nguyễn Thị Kim Tiến, có 81,78% ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành; 6% ĐBQH biểu quyết không tán thành (29 ĐBQH), và 7 ĐBQH không biểu quyết.

"Hôm nay Quốc hội có mời đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến tham dự nhưng do bận việc nên đồng chí báo vắng" - Chủ tịch Quốc hội nói sau khi có kết quả biểu quyết.

Duy Tiến