Logo Cung Cấp
UBTVQH thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 8 tỉnh

UBTVQH thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 8 tỉnh

1 năm trước phapluatxahoi.vn

Tại phiên họp, 100% các thành viên UBTVQH tham dự đã biểu quyết tán thành phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 8 tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Phú Yên và Bình Thuận.


Theo Cổng thông tin Chính phủ, thực hiện Chương trình làm việc Phiên họp thứ 39, UBTVQH vừa biểu quyết thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 8 tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Phú Yên và Bình Thuận.

Trình bày tóm tắt Tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nêu rõ, UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị sắp xếp 40 đơn vị hành chính cấp xã, sau sắp xếp giảm từ 230 xã giảm xuống còn 209 đơn vị (giảm 21 đơn vị).

Với tỉnh Thái Nguyên, số lượng đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp là 4 đơn vị. Sau khi sắp xếp, giảm từ 180 đơn vị giảm xuống còn 178 đơn vị (giảm 2 đơn vị).

UBND tỉnh Điện Biên đề nghị có 1 đơn vị hành chính cấp huyện (thành phố Điện Biên Phủ) và 3 đơn vị cấp xã thuộc diện sắp xếp; số lượng đơn vị hành chính cấp xã liền kề có liên quan đến việc sắp xếp là 1 đơn vị. Sau khi sắp xếp, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện giữ nguyên như hiện nay; số lượng đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Điện Biên từ 130 đơn vị giảm xuống còn 129 đơn vị (giảm 1 đơn vị).

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu kết luận phiên họp (ảnh QH)

Tỉnh Bình Thuận có số lượng đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp là 6 đơn vị. Sau khi sắp xếp, giảm từ 127 đơn vị giảm xuống còn 124 đơn vị (giảm 3 đơn vị).

Tỉnh Hà Tĩnh có 1 đơn vị hành chính cấp huyện (thị xã Hồng Lĩnh) thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021 nhưng tỉnh Hà Tĩnh đề nghị chưa sắp xếp trong đợt này. Số lượng đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp là 80 đơn vị, trong đó có 12 đơn vị đề nghị chưa sắp xếp trong đợt này.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đề xuất thành lập thị trấn Lộc Hà trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 9,39 km2 diện tích tự nhiên và dân số 9.624 người của xã Thạch Bằng hiện có. Sau khi thực hiện sắp xếp và thành lập thị trấn Lộc Hà, số lượng đơn vị hành chính cấp xã giảm từ 262 đơn vị giảm xuống còn 216 đơn vị (giảm là 46 đơn vị).

Tỉnh Lạng Sơn có số lượng đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp 51 đơn vị, nhưng tỉnh đề nghị chưa sắp xếp 10 đơn vị. Sau khi sắp xếp, giảm từ 226 giảm xuống còn 200 đơn vị (giảm 26 đơn vị).

Tỉnh Tuyên Quang có số lượng đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp là 4 đơn vị, trong đó có 1 đơn vị được đề nghị chưa sắp xếp trong đợt này. UBND tỉnh Tuyên Quang cũng đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập 3 phường thuộc thành phố Tuyên Quang. Sau khi sắp xếp, số lượng đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Tuyên Quang từ 140 đơn vị giảm xuống còn 138 đơn vị (giảm 2 đơn vị).

Tỉnh Phú Yên có số lượng đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp là 4 đơn vị. Sau khi sắp xếp, giảm từ 112 đơn vị giảm xuống còn 110 đơn vị (giảm 2 đơn vị).

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng cho hay, hồ sơ đề án của các tỉnh đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị thẩm định, báo cáo Chính phủ xem xét, thông qua và trình UBTVQH.

Đề án của các tỉnh đã nêu chi tiết các phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người dôi dư sau khi sắp xếp ã.

Tại phiên họp, 100% các thành viên UBTVQH tham dự đã biểu quyết tán thành phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 8 tỉnh nêu trên.

Phát biểu kết thúc nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá cao quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, quy định của pháp luật về sắp xếp các đơn vị hành chính của Chính phủ, chính quyền các tỉnh.

H.L