Logo Cung Cấp
Triển lãm số Hoàng Sa, Trường Sa tại Hương Khê

Triển lãm số Hoàng Sa, Trường Sa tại Hương Khê

1 năm trước baohatinh.vn

Sáng 22/11, tại Trường THPT Hương Khê, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh tổ chức triển lãm số 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý'.


Triển lãm giới thiệu những bản đồ, tư liệu, bằng chứng lịch sử, pháp lý về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; quá trình xác lập, thực thi chủ quyền biển, đảo cũng như giới thiệu những hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam thông qua công nghệ thực tế ảo 3D.

Thông qua công nghệ thực tế ảo 3D, hơn 1.000 học sinh và 100 cán bộ, giáo viên Trường THPT Hương Khê đã được chứng kiến những bản đồ, tư liệu, bằng chứng lịch sử, pháp lý về chủ quyền biển, đảo Việt Nam, cũng như những hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam.

Bên cạnh đó, triển lãm cũng trưng bày một số tư liệu, bản đồ bằng khung tranh vân gỗ khẳng định những bằng chứng lịch sử, pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Thông qua triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Đồng thời, nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của người dân, nhất là đội ngũ cán bộ, giảng viên, học sinh trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Các thông tin, bằng chứng lịch sử, pháp lý về chủ quyền biển, đảo Việt Nam cũng như những hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam được giới thiệu tại triển lãm góp phần bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hoàng Long