Logo Cung Cấp
Quân khu 5 tổ chức tập huấn quân sự năm 2020

Quân khu 5 tổ chức tập huấn quân sự năm 2020

1 năm trước www.qdnd.vn

Sáng 22-11, tại Sư đoàn 2, Quân khu 5 đã tổ chức khai mạc tập huấn quân sự năm 2020. Trung tướng Nguyễn Long Cáng - Tư lệnh Quân khu dự và phát biểu chỉ đạo.


Trung tướng Nguyễn Long Cáng-Tư lệnh Quân khu 5 phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn.

Theo đó, trong thời gian từ ngày 19 đến 26-11, hơn 500 học viên lớp tập huấn là cán bộ chủ trì các đơn vị từ cấp tiểu đoàn và tương đương trở lên sẽ nghiên cứu, trang bị nội dung về công tác tham mưu tác chiến; công tác tham mưu huấn luyện, tổ chức và phương pháp huấn luyện một số nội dung mới trong huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật binh chủng hợp thành, công tác xây dựng chính quy, công tác bảo đảm huấn luyện; một số nội dung CTĐ, CTCT, công tác hậu cần, kỹ thuật...

Quang cảnh lớp tập huấn.

Phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn, Trung tướng Nguyễn Long Cáng - Tư lệnh Quân khu yêu cầu từng bộ phận, cá nhân tổ chức điều hành lớp tập huấn đúng chương trình kế hoạch, thành phần, duy trì nghiêm các quy định của lớp học. Kết thúc tập huấn tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập nghiêm túc. Sau tập huấn, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình cụ thể của đơn vị mình rà soát lại các nội dung mới đã được thống nhất để tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật đúng kế hoạch… Nhằm nâng cao trình độ tổ chức lãnh đạo, chỉ huy, huấn luyện chiến đấu và xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện năm 2020 và thời gian tiếp theo.

Tin, ảnh: PHAN ĐỊNH