Logo Cung Cấp
Gia Lâm tập huấn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Gia Lâm tập huấn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

1 năm trước kinhtedothi.vn

Sáng 22/11, UBND huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị tập huấn phương pháp xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.


Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lý Duy Thanh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được hướng dẫn chi tiết cấu trúc, cách thức xây dựng, áp dụng và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015... Trong đó, chú trọng những điểm mới của TCVN ISO 9001:2015 so với TCVN ISO 9001:2008. Theo đó, TCVN ISO 9001:2015 gồm 10 phần: Phạm vi; tài liệu viện dẫn; thuật ngữ và định ngữ; bối cảnh của tổ chức; vai trò của lãnh đạo; hoạch định; hỗ trợ; hoạt động; đánh giá hoạt động; cải tiến. Phương pháp xây dựng và áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 gồm 3 bước cơ bản: Chuẩn hóa, quy trình hóa (xây dựng các thủ tục dạng văn bản); ban hành và áp dụng tài liệu hệ thống quản lý chất lượng; kiểm soát và cải tiến hệ thống…

Các đại biểu tham gia tập huấn

Thông qua tập huấn, các đại biểu khối trường học trên địa bàn huyện Gia Lâm đã có thêm kiến thức về Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015; hiểu được mục đích cũng như lợi ích của việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Từ đó, đẩy mạnh áp dung vào thực tiễn hoạt động của các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục toàn diện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của từng đơn vị nói riêng, ngành giáo dục huyện nói chung.

Nam Bắc