Logo Cung Cấp
Chiều 22/11, Bộ Giáo dục chính thức công bố sách giáo khoa lớp 1 mới

Chiều 22/11, Bộ Giáo dục chính thức công bố sách giáo khoa lớp 1 mới

1 năm trước doanhnghiepvn.vn

Sách giáo khoa lớp 1 mới sẽ được chính thức sử dụng trong các nhà trường bắt đầu từ năm học 2020-2021, khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.


Bộ Giáo dục chính thức công bố sách giáo khoa lớp 1 mới.

Theo kế hoạch, chiều nay (22/11),Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức họp báo chính thức công bố Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiếp nhận các bộ sách được đề nghị thẩm định đối với 9 môn học ở lớp 1 với 49 bản thảo. Các bản mẫu các bộ sách giáo khoa từ 3 đơn vị đề nghị thẩm định gồm Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM.

Sau hai vòng thẩm định, có 38/49 bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 ở tất cả 9 môn học, hoạt động giáo dục được đánh giá mức "đạt", chiếm tỷ lệ 77,7%. Có 11/49 bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 ở 6 môn học, hoạt động giáo dục được đánh giá "không đạt", chiếm 22,3%.

Căn cứ vào đề xuất của Hội đồng Thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ra quyết định công bố chính thức các bản sách đạt yêu cầu.

Theo VTV