Logo Cung Cấp
Họp Ban chỉ đạo Bộ quốc phòng về tham gia Gìn giữ hòa bình LHQ

Họp Ban chỉ đạo Bộ quốc phòng về tham gia Gìn giữ hòa bình LHQ

1 năm trước vnews.gov.vn

Trong năm tới, Việt Nam sẽ nghiên cứu khả năng triển khai hình thức đơn vị mới tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc. Đây là một trong những kế hoạch được Ban Chỉ đạo Quốc phòng về Việt Nam tham gia Gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc đề ra trong năm 2020. Kế hoạch được đặt ra sau những thành công của việc triển bệnh viện dã chiến tại phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc Nam Xu Đăng trong năm 2019.