Logo Cung Cấp
66 doanh nghiệp được đề xuất Giải thưởng chất lượng quốc gia

66 doanh nghiệp được đề xuất Giải thưởng chất lượng quốc gia

1 năm trước www.baodongnai.com.vn

Theo thông tin được Bộ Khoa học - công nghệ đăng tải, năm 2019 cả nước có 94 doanh nghiệp đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia (GTCLQG), trong đó Đồng Nai có 7 doanh nghiệp.


Giải thưởng chất lượng Việt Nam chính thức triển khai từ năm 1996. Từ năm 2000, Giải thưởng chất lượng Việt Nam được công nhận nằm trong hệ thống Giải thưởng chất lượng quốc tế châu Á - Thái Bình Dương (GPEA) của Tổ chức Chất lượng châu Á - Thái Bình Dương (APQO).

Từ năm 2009, theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Giải thưởng chất lượng Việt Nam trở thành GTCLQG. Đây là giải thưởng cao quý về chất lượng, do Thủ tướng Chính phủ ký quyết định trao tặng. Giải thưởng được xét tặng hằng năm cho những doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng và áp dụng hiệu quả các hệ thống quản lý chất lượng, tham gia tích cực vào phong trào năng suất, chất lượng tại địa phương và đóng góp cho cộng đồng, xã hội.

Qua 24 năm triển khai, đã có 1.914 lượt doanh nghiệp đạt GTCLQG, trong số đó có 240 doanh nghiệp đạt Giải Vàng và 50 tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải thưởng chất lượng quốc tế châu Á - Thái Bình Dương.

Tường Vi