Logo Cung Cấp
Công ty TNHH Hồng Cơ vẫn tiếp tục xả thải ra suối Dụ

Công ty TNHH Hồng Cơ vẫn tiếp tục xả thải ra suối Dụ

1 năm trước vnews.gov.vn


Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện công ty TNHH Hồng Cơ đã lắp ống nước thải trực tiếp ra suối Dụ và đấu nối ống nước thải sang bên cạnh bể nước xử lý nước thải của cơ sở sản xuất hạt nhựa tái chế (đã dừng hoạt động) nhằm đánh lạc hướng.