Logo Cung Cấp
Tăng cường giám sát môi trường Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Tăng cường giám sát môi trường Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

1 năm trước vnews.gov.vn

Tại khu vực xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong thường xuyên có gió lớn kèm theo lốc xoáy, làm tăng nguy cơ phát sinh bụi tại khu vực bãi xỉ của các nhà máy nhiệt điện trong khu vực. Do vậy, tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu các sở, ngành, huyện Tuy Phong tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.