Logo Cung Cấp
Phân công trách nhiệm điều tra giải quyết các vụ cháy, nổ

Phân công trách nhiệm điều tra giải quyết các vụ cháy, nổ

1 năm trước baochinhphu.vn

Đây là nội dung được quy định tại dự thảo Thông tư đang được Bộ Công an lấy ý kiến góp ý của nhân dân về phân công trách nhiệm trong công tác điều tra, giải quyết các vụ cháy, nổ của lực lượng Công an nhân dân.


Ảnh minh họa

Dự thảo nêu rõ, tất cả các vụ cháy, nổ xảy ra phải được điều tra, giải quyết nhanh chóng, kịp thời, chính xác, khách quan, toàn diện theo quy định bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cảnh sát điều tra và các lực lượng khác trong Công an nhân dân phải phối hợp chặt chẽ khi điều tra, giải quyết vụ cháy, nổ bảo đảm tập trung, thống nhất theo chỉ đạo của Thủ trưởng Công an các cấp; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các bên liên quan.

Theo dự thảo, nội dung của công tác điều tra, giải quyết vụ cháy, nổ gồm: Tiếp nhận, xử lý tin báo và giải quyết ban đầu vụ cháy, nổ. Thực hiện các biện pháp điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật. Kết luận và kiến nghị các hình thức xử lý. Công tác thống kê vụ cháy, nổ. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị liên quan đến giải quyết vụ cháy, nổ.

Trách nhiệm của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cấp tỉnh

Dự thảo quy định trách nhiệm của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh như sau: Tiếp nhận và xử lý thông tin báo cháy và triển khai các hoạt động chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định; chủ trì, phối hợp với các lực lượng xác định nhanh thiệt hại ban đầu để phân công cơ quan chủ trì điều tra, giải quyết; bảo vệ hiện trường, xác định người bị hại, người làm chứng và những người có liên quan.

Chủ trì giải quyết, xử lý ban đầu đối với các vụ cháy tại các cơ sở được phân cấp quản lý về phòng cháy, chữa cháy khi không có thiệt hại về người, không có yếu tố nước ngoài và thiệt hại ban đầu ước tính dưới 100 triệu đồng.

Khi tiến hành giải quyết, xử lý ban đầu các vụ cháy nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì thực hiện thẩm quyền điều tra của Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong Công an nhân dân.

Tiếp nhận hồ sơ, tang vật, phương tiện những vụ cháy, nổ không có dấu hiệu tội phạm nhưng có dấu hiệu vi phạm hành chính về phòng cháy, chữa cháy do Cơ quan điều tra chuyển giao để xử phạt theo thẩm quyền.

Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn công tác điều tra, giải quyết vụ cháy, nổ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp huyện; phối hợp kiểm tra, thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị phản ánh liên quan đến công tác điều tra, giải quyết vụ cháy, nổ theo quy định.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

LP