Logo Cung Cấp
Điện lực Gia Lâm tự 'vẽ' ra tiêu chuẩn trong đấu thầu?

Điện lực Gia Lâm tự 'vẽ' ra tiêu chuẩn trong đấu thầu?

1 năm trước vietq.vn

Chỉ thị số 47/CTTTg của Thủ tướng Chính phủ được ban hành nhằm siết chặt kỷ cương trong hoạt động đấu thầu tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Tuy nhiên, vẫn có nhiều đơn vị trực thuộc Tập đoàn, tổng công ty nhà nước vẫn cố tình vi phạm, thực hiện không nghiêm túc Chỉ thị 47/CT-TTg của Thủ tướng khi tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu, điển hình là hàng loạt các gói thầu do Điện lực Gia Lâm tổ chức đấu thầu trong thời gian qua.


Đưa nhiều nội dung vi phạm Chỉ thị 47 của Thủ tướng vào HSMT

Gói thầu số 03TV.XDCB -2019 tư vấn lập BCKTKT đầu tư xây dựng công trình thuộc dự án “Xây dựng mới các TBA trên địa bàn huyện Gia Lâm 2019 (TT Trâu Quỳ, Xã Yên Viên, Kiêu Kỵ, Dương Xá, Phú Thị, Dương Quang, Đặng Xá, Kim Sơn); “Bổ sung đường trục hạ thế các TBA trên địa bàn huyện Gia Lâm 2019”. Tại Quyết định số 2668/QĐ-PC GIALAM ngày 01/11/2018 do Giám đốc Nguyễn Văn Thành phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho nhà thầu trúng: Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư số 18 Hà Nội. Giá trúng thầu 828.975.026 đồng.

Trụ sở Công ty điện lực Gia Lâm.

Tuy vậy, tại Hồ sơ mời thầu (HSMT) do Điện lực Gia Lâm ban hành kèm theo Quyết định số 2254/QĐ-PC GIALAM ngày 1/10/2018, trong phần tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, kinh nghiệm và năng lực nhà thầu tư vấn, chủ đầu tư/Công ty Điện lực Gia Lâm yêu cầu nhà thầu phải cung cấp giấy xác nhận của bảo hiểm xã hội và hợp đồng lao động đối với nhân sự chủ chốt thực hiện gói thầu. Cụ thể, như tư vấn trưởng, chủ nhiệm; chủ trì thiết kế phần điện, thiết kế xây dựng; chủ trì tổng dự toán ngoài các năng lực như phải có bằng đại học, có chứng chỉ hành nghề chuyên ngành, có trình độ tiếng Anh đạt chứng chỉ B hoặc C, phải có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm và đặc biệt phải làm việc chính thức cho nhà thầu, có ký hợp đồng dài với nhà thầu, hợp đồng không xác định thời hạn, hoặc có thời hạn tối thiểu 03 năm.

Tương tự, tại Gói thầu số 09.TVGS-2018: tư vấn giám sát công trình: Xây dựng mới các TBA trên địa bàn huyện Gia Lâm năm 2018- đợt 3 cũng Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư số 18 Hà Nội trúng. Giá trúng thầu 237.260.960 VNĐ (Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu: số 2099/QĐ-PC GIALAM) ngày 13/9/2018.

Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư số 18 Hà Nội còn trúng Gói thầu số 11.TVGS-2018: Tư vấn giám sát công trình: “Bổ sung đường trục các TBA năm 2018 trên địa bàn huyện Gia Lâm – đợt 2”. Giá trúng thầu 104.609.949 VNĐ (Quyết định phê duyệt 2101/QĐ-PC GIALAM) ngày 13/9/2018.

Đáng chú ý, khi xây dựng HSMT, phát hành kèm theo Quyết định phê duyệt HSMT số 1776/QĐ-PC GIALAM ngày 6/8/2018 (cho gói thầu số 09.TVGS-2018); và HSMT kèm theo Quyết định phê duyệt HSMT số 1734/QĐ-PC GIALAM ngày 2/8/2018 (cho gói thầu số 11.TVGS-2018), cả hai HSMT trong phần tiêu chuẩn đánh giá nhân sự nhà thầu, Công ty Điện lực Gia Lâm cũng yêu cầu nhân sự chủ chốt có ký hợp đồng không xác định thời hạn, nhà thầu phải cung cấp bản sao được chứng thực giấy xác nhận của đơn vị bảo hiểm để chứng minh nhà thầu có đóng bảo hiểm xã hội cho các nhân sự này, bên cạnh các tiêu chí có chứng chỉ hành nghề phù hợp công việc đảm nhận, có bằng đại học chuyên ngành, có trình độ tiếng Anh đạt chứng chỉ B quốc gia hoặc tương đương…

Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 12, Điều 4 Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 quy định việc lựa chọn nhà thầu phải thực hiện trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó, Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào hạn chế sự tham gia của nhà thầu nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Ngoài ra, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 47/CT-TTg, ngày 27 tháng 12 năm 2017, về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước, thì việc lập HSMT không được đưa ra các điều kiện để hạn chế sự tham dự của nhà thầu như: yêu cầu nhân sự thực hiện gói thầu phải được đóng bảo hiểm xã hội, phải là nhân sự đang ký hợp đồng với nhà thầu…

Hạn chế sự tham gia của nhà thầu?

Theo một chuyên gia đấu thầu, bên mời thầu đưa ra yêu cầu “cung cấp xác nhận bảo hiểm xã hội của nhân sự chủ chốt” là không đúng quy định, hạn chế sự tham gia của nhà thầu.

Theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, nhà thầu có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 1, Điều 5 như: Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp; Hạch toán tài chính độc lập; Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật; Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu; Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu…

Pháp luật về đấu thầu không có quy định trong hồ sơ dự thầu nhà thầu phải cung cấp tài liệu liên quan đến việc đóng BHXH cho người lao động, doanh nghiệp và người lao động phải có trách nhiệm đóng BHXH theo quy định của pháp luật liên quan.

Theo một chuyên gia của Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), việc yêu cầu cung cấp hợp đồng lao động và xác nhận của Bảo hiểm không phải là tiêu chí đánh giá của HSMT (tức là HSMT không yêu cầu tiêu chí này). “Còn trong E-HSMT được bên mời thầu phát hành không được yêu cầu nhân sự có đóng bảo hiểm xã hội, hợp đồng lao động lấy làm tiêu chí để đánh giá xét và loại nhà thầu” - chuyên gia đấu thầu cho biết.

Cũng theo chuyên gia này, yêu cầu cung cấp hợp đồng lao động và xác nhận của Bảo hiểm là tiêu chí đánh giá của HSMT (tức là HSMT yêu cầu nhân sự chủ chốt phải là nhân sự ký hợp đồng với nhà thầu và phải được nhà thầu nộp bảo hiểm): việc yêu cầu tiêu chí này trong HSMT là không phù hợp, không đảm bảo tính cạnh tranh, tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu, làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu đối với gói thầu.

Câu hỏi đặt ra, có hay không việc Công ty Điện lực Gia Lâm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, tạo lợi thế cho nhà thầu thân quen? Cần nhắc lại cả 03 gói thầu tư vấn trên Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư số 18 Hà Nội đều trúng thầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh tới bạn đọc trong các bài tiếp theo!

Nhóm PV