Logo Cung Cấp
Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải nói gì với sự trở lại của Đình Trọng

Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải nói gì với sự trở lại của Đình Trọng

1 năm trước video.vietnamnet.vn

Duy Mạnh luôn quan tâm và nhắc nhở Đình Trọng cẩn thận với chấn thương sau thời gian dài điều trị.