Logo Cung Cấp
Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác hội phụ nữ

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác hội phụ nữ

1 năm trước baothanhhoa.vn

Sáng 30-12, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Khóa XVII mở rộng lần thứ 10 đánh giá kết quả thực hiện hoạt động công tác hội năm 2019, bàn nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, các sở, ngành liên quan, dự.


Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh đã được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam

Năm 2019, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã tranh thủ được sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Hội cấp trên, sự phối hợp, tạo điều kiện của các cấp chính quyền, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, 2 cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội. 7/7 chỉ tiêu năm 2019 đăng ký với Trung ương Hội LHPN Việt Nam, 10/10 chỉ tiêu Nghị quyết của BCH Hội LHPN tỉnh đề ra đều đạt và vượt cao so với kế hoạch. Trong đó, nổi bật là 5 nội dung: Đổi mới, sáng tạo, trong hoạt động triển khai thực hiệu quả chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội, tập hợp thu hút hội viên; kiện toàn tổ chức Hội LHPN cấp xã thống nhất với đơn vị hành chính sau sáp nhập; khai thác nguồn lực để hỗ trợ thành lập 47 mô hình kinh tế tập thể, hỗ trợ 650 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp, trong đó có 148 doanh nghiệp nữ được thành lập; giao lưu chia sẻ kinh nghiệm và biểu dương tôn vinh các gương điển hình trên các lĩnh vực; vận động nguồn lực thực hiện các đề án, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương".

Các đại biểu dự hội nghị.

Các nội dung trên được thể hiện rõ qua kết quả thực hiện các phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm công tác hội, đồng thời nâng cao vai trò của tổ chức hội. Cụ thể, năm 2019, thực hiện chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” các cấp hội đã nhân rộng được 173 mô hình, nâng tổng số lên 183 mô hình; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, các chương trình, đề án mang lại hiệu quả thiết thực cho hội viên, phụ nữ các dân tộc trong tỉnh. Đặc biệt, Hội LHPN tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện mô hình điểm “Nhà sạch, vườn mẫu” tại các xã đăng ký xây dựng NTM nâng cao; huy động nguồn lực thực hiện Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương; vận động được 4.975 triệu đồng hỗ trợ xây/sửa mái ấm tình thương” cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; giúp hội viên, phụ nữ nghèo bằng nhiều hình thức. Những kết quả trên đã góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVII. Năm 2019 Hội LHPN tỉnh vinh dự được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua.

Đại biểu Hội LHPN huyện Thường Xuân phát biểu ý kiến

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, bàn sâu các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, đó là: Tham gia góp ý vào các văn kiện Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020; đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; hỗ trợ phát triển sản xuất theo mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ; công tác giảm nghèo; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội… Phấn đấu cấp tỉnh và huyện/thị/thành Hội tham mưu đề xuất được 1 chính sách/chương trình/đề án liên quan đến phụ nữ; phối hợp, tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với hội viên phụ nữ; phấn đấu toàn tỉnh có 5.000 lao động nữ trở lên được dạy nghề, trong đó 4.000 lao động có việc làm.

Đồng chí Nguyễn Thị Mai Hoa, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh được tặng Bằng khen của Hội LHPN Việt Nam thực hiện đề án khởi nghiệp cho phụ nữ.

Các tập thể được tặng Bằng khen của Hội LHPN Việt Nam

Nhân dịp này, 7 đồng chí là lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh đã được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”; 6 tập thể, 1 cá nhân được tặng Bằng khen của Hội LHPN Việt Nam; 20 tập thể được nhận Bằng khen của Hội LHPN tỉnh.

Lê Hà