Logo Cung Cấp
TÌM GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY KINH TẾ LÀNG NGHỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TÌM GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY KINH TẾ LÀNG NGHỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

1 năm trước quochoitv.vn

# Hưởng ứng Cuộc vận động 'Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế' do Ban Kinh tế Trung ương phát động vừa qua, hôm nay, Ban Kinh tế Trung ương đã phối hợp Tỉnh ủy Bắc Ninh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Diễn đàn 'Doanh nghiệp, doanh nhân hiến kế hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế làng nghề'. Ông Nguyễn Văn Bình- Trưởng bản Kinh tế Trung ương tham dự Diễn đàn.