Logo Cung Cấp
Nghệ An: Doanh nghiệp thưởng Tết cao nhất là gần 43 triệu đồng

Nghệ An: Doanh nghiệp thưởng Tết cao nhất là gần 43 triệu đồng

1 năm trước www.baonghean.vn

Mức thưởng Tết năm nay ở Nghệ An không có nhiều biến động so với những năm trước. Tuy nhiên, vẫn có những doanh nghiệp mức thưởng Tết khá thấp, chỉ 300.000 đồng/người.


Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có kết quả thống kê về Kế hoạch thưởng Tết năm 2019 sau khi khảo sát tại 272 doanh nghiệp đóng trên địa bàn, trong đó có 26 công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, 44 doanh nghiệp có cổ phẩn, vốn góp của Nhà nước, 150 doanh nghiệp dân doanh và 52 doanh nghiệp FDI.

Theo đó, trong năm 2019, thưởng Tết của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An không có nhiều biến động so với năm 2018; không có doanh nghiệp nào thưởng Tết cho người lao động bằng hiện vật và doanh nghiệp trả thưởng chủ yếu tập trung vào Tết Nguyên đán năm 2020.

Khối Doanh nghiệp FDI có mức thưởng Tết khá cao. Ảnh: Mỹ Hà

Mức thưởng bình quân các doanh nghiệp thưởng cho người lao động Tết âm lịch là 5,1 triệuđồng - 5,9 triệu đồng/người; cao nhất là 42,8 triệuđồng/người, thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Cụ thể, khối các công ty do Nhà nước làm chủ sở hữu vốn, mức thưởng cao nhất là 20 triệu đồng/người, bình quân 5,5 triệu đồng/người, thấp nhất là 400.000 đồng/người.

Khối Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng cao nhất 31 triệu đồng/người;bình quân 5,1 triệu đồng/người, thấp nhất là 400.000 đồng/người.

Khối các doanh nghiệp tư nhân mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng, bình quân 5,4 triệu đồng/người, thấp nhất 1,5 triệu đồng/người.

Ảnh minh họa.

Khối Doanh nghiệp FDI mức thưởng cao nhất là 42,8 triệu đồng/người; bình quân 5,9 triệu đồng/người, thấp nhất 300.000 đồng/người.

Khảo sát cũng cho thấy lao động quản lý của một số doanh nghiệp có mức thưởng Tết cao như: Công ty CPTM Bia Sài Gòn Bắc Trung Bộ: 42,8 triệu đồng/người, Công ty Xăng dầu Nghệ An 31 triệu đồng/người, Công ty CP Thủy điện Quế Phong: 43,8 triệu đồng, Công ty CP Phụ gia nhựa Mega: 30 triệu đồng/người…

Tổng hợp của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, năm 2019, mức tiền lương bình quân các doanh nghiệp trả cho người lao động năm 2019 trên địa bàn tỉnh từ 5,9 triệu đồng - 6,5 triêụđồng/người/tháng.

Tiền lương doanh nghiệp trả cao nhất cho một số vị trí việc làm là 250 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất là 3,2 triêụđồng/người/tháng.

Mỹ Hà